Wilbert Paulissen hoofd van politie Oost-Brabant

Wilbert Paulissen

Cybercrime
Wilbert Paulissen over zijn overstap: 'Mijn nieuwe functie binnen het korps zie ik als een enorme uitdaging in een gebied waar ik me nauw bij betrokken voel. Ik ben er geboren en getogen en heb er mijn eerste stappen in het politiewerk gezet. Ik ben me bewust van de flinke opdracht die er ligt, naast het politiewerk in de wijken. Het bestrijden van ondermijning, terrorisme, cybercrime, migratie zijn maar enkele voorbeelden. Ik geloof in innovatie en ontwikkelen van nieuwe concepten om deze zaken het hoofd te bieden. Daar heb ik in mijn huidige werk mooie voorbeelden van gezien. Ik kijk er naar uit en zie het als een eer om in Oost-Brabant aan de slag te gaan.'

Onderzoek MH17
Paulissen begon in 1979 zijn loopbaan bij de politie op de academie en was na het voltooien van zijn opleiding inspecteur van het districtsteam in Eindhoven. Daarna was hij hoofd van verschillende diensten en vanaf 2004 achtereenvolgens plaatsvervangend korpschef Midden- en West-Brabant, plaatsvervangend korpschef Brabant-Noord en vanaf 2010 hoofd van de landelijke recherche. In die laatste rol was hij betrokken bij het – nog altijd lopende – onderzoek naar de MH17. Paulissen was een van de vijf onderzoekers van het Joint Investigation Team.

MEIERIJSTAD – Wilbert Paulissen wordt de nieuwe baas van het politiekorps Oost-Brabant, waar ook Meierijstad onder valt. Paulissen heeft lang in Eindhoven gewerkt. Nu is hij nog Hoofd van de landelijke recherche, Wilbert Paulissen volgt Frans Heeres op als politiechef van de eenheid Oost-Brabant.