Wie wil meepraten over zon en wind in Meierijstad ?

MEIERIJSTAD - De gemeente Meierijstad gaat proberen om meer inwoners, en zeker ook jongeren, te betrekken bij alle plannen voor zon- en windenergie. En misschien zullen ook meer inwoners dat willen nu duidelijk wordt dat windturbines in Meierijstad niet of nauwelijks mogelijk zullen zijn.
Meierijstad heeft als eerste gemeente in noordoost Brabant TNO laten onderzoeken of windturbines wel kunnen met het oog op radarwerking bij vliegvelden en TNO heeft nu geconcludeerd dat dat in Meierijstad in feite niet mogelijk is.

Dinsdag hebben b en w van Meierijstad dat TNO onderzoek besproken en op basis daarvan geconcludeerd dat op dit moment, los van de 4 windturbines langs de A 50 waarvoor de vergunning al verleend is, er geen mogelijkheden zijn. Voor het TNO onderzoek zijn 29 lokaties in Meierijstad door het gemeentebestuur voorgelegd aan TNO en TNO heeft vervolgens aangegeven dat op 27 van die lokaties de negatieve invloed op de radarsystemen dusdanig is dat er geen goedkeuring kan worden gegeven voor het plaatsen van een windturbine.

En op de eerste Thema-tafel bijeenkomst die dinsdagavond in 't Spectrum in Schijndel werd georganiseerd, werd door een vertegenwoordiger van de gemeente nogeens nadrukkelijk gesteld dat TNO volstrekt duidelijk heeft gemaakt dat de grens die het ministerie van Defensie aangeeft (90 procent van de radar moet 'gedekt' zijn) bij lange na niet gehaald wordt. Die ongestoorde dekkingsgraad ligt eerder tussen de 20 en 30 procent, zo blijkt uit dat TNO onderzoek.
Slechts voor 2 turbines , bij 't Lijnt, zou de ongestoorde dekking van 90 procent welgehaald kunnen worden, maar omdat provinciale regelgeving voorschrijft dat windturbines in clusters van minstens 3 turbines moeten worden aangelegd, is ook die optie voorlopig van de baan.

Voorlopig
Voorlopig, want dinsdagavond werd ook wel duidelijk dat het niet ondenkbaar is dat op provinciaal en landelijk niveau de regelgeving mogelijk zal woirden aangepast om zodoende toch meer mogelijk te maken om de klimaatdoelstellingen te bereiken.
En de woordvoerder van de gemeente gaf ook wel aan dat voor de 4 windturbines langs de A 50, waarvoor dus al wel vcergunning is verleend, dat die plannen er 'met heel veel passen en meten' doorheen gekomen zijn.

Jongeren
Wethouder Menno Roozendaal, die de portefeuille duurzaamheid heeft overgenomen van Harrie van Rooijen, vond het ook wel jammer dat slechts een handjevol betrokkenen de moeite had genomen om naar de bijeenkomst in 't Spectrum te komen en zegde toe dat de gemeente meer energie zal steken in het actief benaderen van inwoners om deel te nemen aan de discussie over de toekomst van zon en wind in Meierijstad. En de wethouder wil zeker ook kijken hoe jongeren bij deze planvorming kunnen worden betrokken, want de jongste deelnemer gisteravond zal toch al gauw richting de 50 zijn geweest.
Maar aan het einde van de bijeenkomst konden die deelnemers zich nog wel even 'uitleven' met het energie-bordspel dat speciaal voor dit soort bijeenkomsten in ontwikkeld.
Op 14 en 21 juni zijn er opnieuw van dit soort avonden en belangstellenden kunnen zich aavnelden via www.duurzaam@meierijstad.nl