Wethouder snapt zorgen over windmolens maar wil wel door

MEIERIJSTAD – Wethouder Harry van Rooijen vindt het jammer dat na de zonneparken nu ook een pas op de plaats moet worden gemaakt met betrekking tot de windmolens. Maar hij vindt niet dat de gemeente veel verwijten kunnen worden gemaakt.

“We zijn ambitieus en we willen in het proces van de energietransitie geen tijd verliezen. Aan de andere kant willen we ook goed naar onze inwoners luisteren. Als daar meer tijd voor nodig is, dan moet die tijd genomen worden,” aldus de wethouder.

Dinsdag maakte de gemeente bekend dat een beslissing over windmolens is doorgeschoven naar 2022. De gemeente wil meer tijd nemen om met inwoners te overleggen.

Vanaf het allereerste moment dat er in Meierijstad gesproken wordt over windmolens en zonneparken wordt ertegen geprotesteerd.

Energiestransitie is nodig

Van Rooijen begrijpt de zorgen van mensen en accepteert dat er weerstand is. “Maar,” zegt hij, “iedereen is er ook van overtuigd dat de enegietransitie nodig is. Dat maakt het ingewikkeld want niemand wil een windmolen in zijn achtertuin. Daarom moet je de tijd nemen om daar samen uit te komen.”

De gemeente Meierijstad zet wel druk op de ketel. Er zijn al locaties gevonden waar mogelijk zonneparken en windmolens kunnen komen en er zijn digitale informatiebijeenkomsten geweest.

Er was veel kritiek op de digitale bijeenkomsten. Veel mensen vinden dat ze te weinig kans kregen om iets te zeggen. Bovendien vonden mensen dat het externe bureau niet objectief was. Had de gemeente niet kunnen wachten tot de lockdown voorbij was en er weer fysieke bijeenkomsten konden worden gehouden? Van Rooijen benadrukt dat de gemeente geen tijd wil verliezen.

Jongeren

Het argument dat nu alleen mensen konden meedoen die handig zijn in digitaal vergaderen heeft volgens Van Rooijen ook een keerzijde. “Er deden nu jongeren mee die normaal niet naar een fysieke bijeenkomst gaan. Bovendien sloten mensen aan die ’s avonds niet van huis kunnen omdat ze bijvoorbeeld geen oppas hebben.”

De wethouder is het niet eens met de kritiek dat het adviesbureau niet objectief zou zijn. “Die indruk kan gewekt zijn bij mensen die niet het antwoord kregen dat ze wilden horen. Dit een gerenommeerd bureau dat ook in andere gemeenten werkt. Wij kunnen profiteren van wat ze in andere gemeenten tegenkomen,” aldus Van Rooijen.

Wethouder van Rooijen