Wethouder moet met FrieslandCampina praten over veilig oversteken NCB laan

MEIERIJSTAD – Exact 40 minuten had de gemeenteraad van Meierijstad donderdagavond nodig om 20 raadsvoorstellen af te handelen.
En dat zou nog veel sneller hebben gekund als de raad zich ook niet had hoeven buigen over het afgeven van een nieuwe omgevingsvergunning voor Friesland Campina, want dat was donderdagvond het enige raadsvoorstel dat geen hamerstuk was.
En ook die omgevingsvergunning zou een hamerstuk zijn geweest als de raad niet, overigens unaniem, de wethouder om een extra toezegging vroeg met betrekking tot de verkeersveiligheid op de NCB laan.

Friesland Campina heeft, op het terrein waar vroeger de Opel dealer Lathouwers stond, een nieuw parkeerterrein aangelegd. En daar had de hele raad geen problemen mee, maar wel wilden alle fracties dat de wethouder, Jan van Burgsteden, met Friesland Campina zal gaan praten om ervoor te zorgen dat de verkeersveiligheid, door meer overstekend personeel van Friesland Campina, niet in gevaar zal komen.

Amendement
De wethouder had overigens zelf in de commissie vergadering al aangegeven dat de raad een amendement zou kunnen indienen om die verkeersveiligheid bespreekbaar te maken bij Friesland Campina en dat amendement kam er dus donderdagavond en werd unaniem door de raad aangenomen.

Motie D66
Een motie van D66 waarin gepleit werd om, nu dat parkeerterrein toch net is aangelegd, te zorgen voor een meer robuuste groenvoorziening zodat de entree van Veghel ter plaatse meer alluere zou krijgen, kreeg alleen steun van de fracties van Hart en Gemeentebelang en werd dus verworpen.