Wethouder bevestigt komst van bedrijfsgebouw op Foodpark Veghel

VEGHEL – Er gaat gebouwd worden op het Foodpark in Veghel. Dat blijkt uit het antwoord van wethouder Jan Goijaarts op vragen van de SP-fractie in Meierijstad.

Het terrein is nu parkeerplaats voor vrachtwagens en bestelbussen van BAS Trucks. De eigenaar van het terrein, EXA-holding, is echter verplicht om minstens 10 procent van het terrein te bebouwen. Dat is tot nu toe nog niet gebeurd. De SP is hier niet over te spreken.

Uit het antwoord van de wethouders blijkt dat de gemeente op 15 december vorig jaar een omgevingsvergunning aan EXA-Holding heeft verleend voor de bouw van een bedrijfspand van bijna 26 duizend m2. Dat is 16 procent van de totale oppervlakte van het terrein. Hiermee voldoet EXA-Holding aan de eisen.

Er zit wel een maar aan dit verhaal. In de koopovereenkomst van het terrein is een passage opgenomen. Daarin staat dat er binnen zes maanden na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning met de bouw gestart moet zijn. Een omgevingsvergunning wordt zes weken na verlening onherroepelijk. Dat is in dit geval op 26 januari. De bouw moet dus uiterlijk begonnen zijn op 26 juli. Bovendien moet de bouw binnen twee jaar klaar zijn. Wanneer dat niet gebeurt, kan de gemeente EXA-Holding verplichten om het terrein aan Meierijstad terug te verkopen voor hetzelfde bedrag als waarvoor het ooit is gekocht.