Welstandsplan verouderd: Actemium mag bouwen op Veghelse Poort

VEGHEL – Het bedrijf Actemium mag toch een nieuw opleidingscentrum bouwen op het bedrijventerrein De Poort van Veghel. Het gaat om een gebouw van zo’n vijfhonderd vierkante meter in twee bouwlagen.

Aanvankelijk wees de welstandscommissie van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant het plan af. Burgemeester en wethouders van Meierijstad maken gebruik van de mogelijkheid om van dat advies af te wijken.

Het plan voldoet weliswaar niet aan het beeldkwaliteitsplan, maar volgens het college is dat niet meer actueel en zelfs een beperking voor nieuwbouw in de huidige tijd.

Het college stelt dat het plan voor het techniekcentrum niet afwijkt van andere gebouwen die op de Veghelse Poort staan. Het is juist een extra impuls voor het gebied omdat er in het plan extra groen is opgenomen.

Actemium is een wereldwijde organisatie die onder meer industriële processen van bedrijven begeleidt en adviseert op het gebied van elektriciteit, automatisering en ICT.