Weinig mensen in Meierijstad voelen zich onveilig

MEIERIJSTAD – In Meierijstad voelt maar zeven procent van de mensen zich wel eens onveilig. Vergeleken met de rest van Nederland is dat weinig. Burgemeester Kees van Rooij reageert met trots op dit cijfer, maar steekt meteen de waarschuwende vinger op. “Er is geen reden achterover te leunen”, aldus Van Rooij.


Cijfers over onveiligheidsgevoelens komen uit de nieuwste versie van de Veiligheidsmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daaruit blijkt dat steeds minder mensen zich onveilig voelen. Zei in 2012 nog 37 procent zich in het algemeen wel eens onveilig te voelen, in 2019 was dat 32 procent.

Eigen buurt
Het aantal Nederlanders van 15 jaar of ouder dat in 2019 opgaf zich in eigen buurt wel eens onveilig te voelen, is minder groot dan in voorgaande jaren. Vorig jaar voelde 14 procent van de mensen zich wel eens onveilig in de eigen buurt, tegen 16 procent in 2017 en 18 procent in 2012.

De veiligheidsbeleving verschilt per leeftijd. Zo meldt 40 procent van de jongeren van 15 tot 25 jaar zich over het algemeen wel eens onveilig te voelen, van de 65-plussers is dat 23 procent.

Jonge vrouwen
Met name jonge vrouwen voelen zich vaker onveilig dan mannen. Meer dan de helft (54 procent) van de jonge vrouwen voelde zich in het algemeen wel eens onveilig, tegen 26 procent van de jonge mannen.

Van alle gemeenten met 70 duizend inwoners of meer zijn de onveiligheidsgevoelens in de buurt in 2019 relatief groot in Heerlen (30 procent). Ook in Rotterdam en Schiedam (26 procent) voelen mensen zich verhoudingsgewijs vaker onveilig.


In Hoeksche Waard en Meierijstad (7 procent) was het aandeel mensen dat zich wel eens onveilig voelt in de buurt relatief klein.

Kees van Rooij