Weg vrij voor nieuwbouw Aldi Schijndel

SCHIJNDEL – De weg is vrij voor de nieuwbouw van de Aldi aan de Hoofdstraat 152-154 in Schijndel. De bouwplannen houden de gemoederen al een tijd bezig. De winkel word eens zo groot en daardoor moet de villa naast de winkel gesloopt worden. Deze villa werd in 1936 gebouwd door bakker Van Dijk uit Schijndel. Veel mensen vinden het zonde dat dit karakteristieke pand verdwijnt. Omwonenden maken zich daarnaast zorgen over verkeersdrukte op en bij de nieuwe Aldi.

De nieuwbouw van de Aldi stond als ‘hamerstuk’ op de agenda van de gemeenteraadsvergadering van 10 mei. De verwachting was dan ook dat zonder extra vragen of moties ingestemd zou worden met de noodzakelijke wijziging van het bestemmingsplan. Maar aan het begin van de raadsvergadering vroeg Gemeentebelang Meierijstad om van het ‘hamerstuk’ een ‘bespreekpunt’ te maken. Dit tot verrassing van een groot aantal partijen, omdat dit niet volgens de afgesproken werkwijze in de raad was. De raad ging daarom niet akkoord met deze wijziging op de agenda.

In strijd met eigen regels
Peter Verkuijlen van Gemeentebelang Meierijstad vond het niet goed dat hem de mogelijkheid om het woord te voeren over dit dossier werd ontnomen. Hij stelde ook dat de toetsing van het bouwplan in strijd is met de eigen regels van de gemeente. In 2018 heeft de gemeente namelijk een welstandsnota gemaakt. In die nota staan aparte regels voor plannen die gaan over monumentale panden. De te slopen villa is officieel geen monument, maar hoort wel tot het gebied dat de gemeente Schijndel eerder aanwees als historisch waardevol. Volgens Verkuijlen had het bouwplan volgens de aparte regels voor monumentale panden beoordeeld moeten worden en niet volgens de regels voor nieuwbouw. Verkuijlen stelde dan ook dat 36 van de 37 raadsleden niet volgens de eigen opgestelde regels heeft gehandeld. Het mocht niet baten. De raad stemde in met de wijziging van het bestemmingsplan. De villa mag gesloopt worden en de weg is vrij naar de bouw van een veel grotere supermarkt met onder meer inpandige parkeerplaatsen.