’We moeten woningen ontlabelen”

MEIERIJSTAD – Zoveel mensen, zoveel (woon)wensen… In Meierijstad is een groot gebrek aan betaalbare woningen die aansluiten bij de woonwensen van inwoners. Maar gelukkig zijn er een boel kleinschalige initiatieven van mensen die hun woondroom waar maken. Toch blijft het een flinke uitdaging om passende, betaalbare huurwoningen te realiseren. Woningzoekende Susanne Rikken en directeur Jan van Vucht van Area vertellen over de prangende vraag én mogelijke oplossingen.

“Op mijn achttiende heb ik me ingeschreven bij alle woningcorporaties in Meierijstad. Mijn wens was – en is – om in Mariaheide te blijven wonen. Maar inmiddels vind ik elke plek in Meierijstad prima. Ik ben nu 26 jaar en wacht nog steeds op een geschikte, betaalbare woning. Kopen is voor mij als alleenstaande geen optie en ook particulier huur is te duur. De prijzen zijn absurd hoog.” Susanne Rikken geeft heel helder in een notendop weer wat het probleem is voor starters op de woningmarkt.

Ander label

Jan van Vucht snapt helemaal wat Susanne bedoelt. “Woningcorporaties maken – veelal opgelegd door wetten en regels – hun procedures en het toewijzingsbeleid onbedoeld te streng. Zo is er in het verleden veel gebouwd voor senioren, omdat de ‘grijze golf’ er aan kwam. Deze woningen werden alleen toegewezen aan senioren. Bij Area geloven we dat een mix in soorten woningen en leeftijden een buurt leefbaarder en aantrekkelijker maakt. We zijn een voorstander van het ‘ontlabelen’ van woningen. Ook wijzen we meer woningen op basis van loting toe. Daarmee krijgen starters meer kans op een woning.”

Spoedzoekers

De wachttijden voor een sociale huurwoning zijn lang in Meierijstad. Die is soms extra lang, omdat spoedzoekers voorrang krijgen. Susanne Rikken begrijpt dat wel. “Natuurlijk gaan mensen met prioriteit voor. Maar voor mij blijf het lastig dat ik na bijna 8 jaar nog steeds geen betaalbare woning heb gevonden. Ik vind dat er meer betaalbare woningen voor één- of tweepersoonshuishoudens moeten komen.” Jan van Vucht begrijpt Susannes noodkreet. “We kunnen en willen creatief invulling geven aan woningen voor starters en spoedzoekers. Ons plan voor 27 ‘tiny houses’ in Erp is daar een mooi voorbeeld van. De reactie van omwonenden maakt me wel een beetje verdrietig. Wij zetten in op gemengde wijken, waar mensen met verschillende mogelijkheden elkaar ontmoeten. Jammer is dat negatieve reacties vaak komen door onwetendheid. Natuurlijk leggen we dan bij Area uit hoe het écht zit en kunnen we vaak uitleggen dat zulke woningen juist kansen bieden voor jongeren uit het eigen dorp om zelfstandig te gaan wonen.”

Doorstroming

Jan van Vucht grijpt zijn kans om een hardnekkig vooroordeel te ontkrachten. “Flexwoningen en ‘tiny houses’ helpen om mensen die al lang op de wachtlijst staan een woning te bieden. Ze zijn vooral starters en mensen die door onvoorziene omstandigheden in de problemen komen en snel een woning nodig hebben. Deze woningen zijn niet zoals vaak gedacht wordt – bedoeld voor arbeidsmigranten, statushouders of mensen met een rugzakje. Deze groep is juist gebaat met een huis in een reguliere woonomgeving waar ze sneller integreren in de maatschappij. ” Susanne zou best in zo’n tiny house willen wonen. Maar het liefste wil ze een vaste stek. “Het lastige is dat er weinig doorstroming is in de sociale huur. Aan de ene kant omdat er te weinig gezinswoningen en seniorenwoningen zijn. Maar ook omdat scheefhuurders blijven wonen in een huurhuis. Dat mogen ze van mij wel strenger aanpakken, net als mensen die hun huis onderverhuren of een huis kopen om het in particulier verhuur te doen.”

In de oude Don Bosco school Vgehel komen appartementen.

Bouwen naar behoefte

Kern van het verhaal is dat er meer gebouwd moet worden naar de behoefte van inwoners. Daar is alles en iedereen het wel over eens. Maar hoe dat snel en betaalbaar kan is nog de vraag. Susanne Rikken vindt de ‘25%-regeling’ een stap in de goede richting. “Zo worden projectontwikkelaars verplicht om ook sociale woningbouw te realiseren.” Jan van Vucht wijst op een addertje onder het gras: “Particuliere bedrijven betreden daarmee soms de sociale huurmarkt. We moeten wel oppassen dat dat geen scheve markt geeft. We zien dat ze heel kleine woningen tegen relatief hoge huren realiseren. Daarom pleit ik ervoor dat deze woningen in samenwerking met woningcorporaties gerealiseerd worden.”

Samen met huurders bouwen

Liever nog realiseert Area zelf woningen die aansluiten bij de wensen van huurders én de maatschappij, zoals kleinere woningen en energiezuinige woningen. “De voormalige Don Bosco-school in Veghel is daarvan een mooi voorbeeld,” vindt Jan van Vucht. “Daar hebben we samen met de toekomstige bewoners 25 appartementen gebouwd met een mooie mix van jonge en oudere bewoners. Doordat ze al twee jaar intensief bij de plannen en bouw betrokken zijn, is er al een mooie leefgemeenschap ontstaan. Daar ben ik trots op.” Maar Jan van Vucht durft hardop te dagdromen over andere manieren om meer woningen te bouwen. “Een flink aantal varkenshouders stopt met hun bedrijf de komende jaren. Dat biedt toch geweldige kansen om de stallen te transformeren tot woningen?” Al blijft de ultieme droom van Jan van Vucht om een eigen woonwijk te mogen bouwen op bijvoorbeeld Veghels Buiten. “Een mix van allerlei soorten woningen voor alle inkomens en met veel groen waar je samen fijn kunt leven. Dat zou geweldig zijn!” Maar dan wel zelf aan het roer, zodat je niet afhankelijk bent van de projectontwikkelaars."