'We moeten met wind aan de slag; wat er uitkomt is vers twee'

MEIERIJSTAD – De gemeente Meierijstad is maandag begonnen met een serie digitale bijeenkomsten over windmolens. Het was het eerste stapje op een marsroute die jaren kan duren. "We moeten met wind aan de slag, wat er uitkomt is vers twee," was de boodschap van een beleidsambtenaar die woensdag namens de gemeente het woord voerde tijdens de eerst bijeenkomst.

Maandag werd meteen het eerste pijnpunt duidelijk uit vragen van de ruim zestig deelnemers. Dat is de afstand tussen windmolens en woningen. Die is in Nederland veel minder dan in omliggende landen waar de afstand in de loop der jaren op grond van ervaringen juist is vergroot.


De gemeente Meierijstad heeft vier zoekgebieden. Dat zijn gebieden waar onderzocht wordt of daar windmolens gebouwd kunnen worden. Die gebieden zijn geselecteerd op grond van wettelijke eisen die aan zo’n gebied worden gesteld.

Gebieden kunnen afvallen

Een woordvoerder van de gemeente Meierijstad, benadrukte meerdere keren dat Meierijstad energie moet besparen en dat nu wordt onderzocht of windenergie een optie is om dat te bereiken. “Het kan maar zo zijn dat uiteindelijk blijkt dat het in één van de zoekgebieden toch niet mogelijk is en dat één of meer gebieden afvallen. Het enige dat zeker is, is dat het in andere gebieden niet mogelijk is,” aldus de beleidsmedewerker.

Hij vertelde er geen enkele moeite mee te hebben als gebieden afvallen, maar dan moet dat volgens hem wel gestaafd worden met onderzoeken. “Als er geen enkel gebied overblijft dan is dat de conclusie,” aldus de beleidsambtenaar.

Vuistregel

Het heikele punt was de afstand. Meierijstad hanteert de Nederlandse vuistregel, die is 400 meter tussen een windmolen en het dichtstbijzijnde huis. In Meierijstad komen windmolens van minimaal 150 meter hoog. In Denemarken geldt een regel van tien keer de hoogte als afstand. Dat betekent in dit geval 1500 meter. In Duitsland is het 1000 meter en in België ruim 800 meter.

“Dat kan maar zo één van de zaken zijn die we in de rest van het onderzoek meenemen,” aldus de woordvoerder.


Wat heeft het voor consequenties voor de zoekgebieden in het dichtbebouwde Meierijstad, vroeg één van de aanwezigen, als die afstand ook hier groter wordt. Daar kon de ambtenaar geen antwoord op geven. “Je moet ergens beginnen. We hanteren in Meierijstad de vuistregel die in Nederland geldt. Als dat twijfelachtig is moeten we daarnaar kijken. We pretenderen niet dat we alles 100 procent weten,” aldus de ambtenaar.

Geen onderzoek naar gevolgen natuur

Er zijn ook nog geen onderzoeken gedaan naar de gevolgen van windmolens voor de natuur in de zoekgebieden, dat komt later. Ook die kunnen er nog toe leiden dat een zoekgebied afvalt.

Uiteindelijk mocht iedereen aangeven welke vragen er nog meer leven. De trefwoorden waren: gevolgen voor de natuur in het algemeen en vogels in het bijzonder, de gezondheid, het toerisme en het woongenot. De antwoorden komen dus pas veel later.

De ambtenaar vatte het proces zoals dat nu is opgestart nog het best samen toen hij de woorden sprak: “We moeten met wind aan de slag. We zijn nu begonnen met het ophalen van informatie bij de bevolking. Wat er uit komt is vers twee”.

LEES OOK: Informatieavonden over windmolens in Meierijstad