We kunnen wijze lessen uit corona trekken

SCHIJNDEL – Het schooljaar is bijna ten einde. Daarmee komt ook een einde aan bijna 3 maanden (gedeeltelijk) online onderwijs. De komende weken kunnen leerlingen gaan genieten van de zomer. Maar docenten bereiden zich in deze tijd ook voor op het nieuwe schooljaar. Daarbij trekken economiedocent Rutger Klijn en teamleider Inge de Laat van het Elde College wijze lessen uit de coronatijd.

“Terugkijkend vind ik dat het onderwijs in een absurd tempo een andere vorm heeft gekregen,” blikt Inge de Laat terug. “Natuurlijk zien we leerlingen het liefst op school rondlopen en hebben we het contact in de klas gemist. Maar de omslag heeft ons doen inzien dat online onderwijs ook mogelijkheden biedt om meer onderwijs op maat te bieden. Denk aan digitale werkvormen, maar ook aan vaker persoonlijk contact tussen docent en leerlingen. Dat zijn waardevolle ontwikkelingen.”

Kleinere groepen

Economiedocent Rutger Klein vindt dat de coronacrisis niet alleen negatieve kanten had. “We werden ‘gedwongen’ om het in mijn ogen verouderde onderwijsmodel onder de loep te nemen. Voor mij zou een combinatie van online uitleg die opgenomen wordt, en verwerkingslessen in kleinere groepen ideaal zijn. Zo blijft er meer tijd over voor andere dingen die door het drukke examenprogramma niet aan bod komen. Ik heb de laatste maanden ervaren dat ik de combinatie van online en fysiek lesgeven prettig vind. Online zet ik een nieuw onderwerp uit voor de hele groep. Online kun je ook gemakkelijk schakelen tussen lesstof, krantenartikelen en filmpjes. Dat vergroot de interesse van leerlingen. In kleine groepen kan ik de theorie uitwerken én toetsen of leerlingen de stof begrepen hebben.”

Ondernemersklas

Rutger merkte ook dat de coronacrisis leerlingen triggerde om meer over zijn vak te weten te komen. “Leerlingen kwamen me zelf vragen over de economische gevolgen van de pandemie. Waardevol, want het programma algemene economie op havo/vwo is vrij theoretisch en basaal. Nu merkte ik dat economie voor leerlingen ging leven. Het vak bedrijfseconomie leent zich voor verdieping. Daarom starten we volgend jaar met een klein groepje met een ondernemersklas. Deze leerlingen zetten een eigen duurzame onderneming op en leren zo bedrijfseconomie ‘in de praktijk’.”

Nieuwe manier van denken .

Nieuwe manier van denken

Ondanks alle leed heeft de coronacrisis ook een positief effect vinden Rutger en Inge. Volgens hen leidt een crisis altijd tot nieuwe inzichten en innovaties. “Veel mensen zijn op een andere manier gaan denken en ineensis er van alles mogelijkWe zijn nog nadrukkelijker gaan beseffen dat er heel veel manieren zijn om iets te leren en dat leren geen strijd moet zijn. In dat opzicht hebben we nu al zin in het volgende schooljaar. We kijken uit naar de mogelijkheid om meer out of the box te kunnen handelen en denken. Maar we hopen hopen vooral op een schooljaar waarin het onderwijs flexibeler wordt!”

Fotograaf: Ellis Rijkers fotografie