Waterschapsverkiezingen komen eraan (video)

MEIERIJSTAD - Komende woensdag 15 maart mag iedere inwoner van Meierijstad een stem uitbrengen over de toekomst van het water in de gemeente. Naast de verkiezingen voor de Provinciale Staten zijn er dan de waterschapsverkiezingen. Het grondgebied van Meierijstad valt onder twee waterschappen, Waterschap De Dommel en Waterschap Aa en Maas. Afhankelijk van waar je woont, kies je een bestuurslid voor het algemene bestuur bij één van de twee waterschappen.

 

Bij Waterschap De Dommel zijn er twaalf politieke partijen die in totaal 250 leden voor de waterschapsverkiezingen naar voren hebben geschoven. Bij Waterschap Aa en Maas zijn er negen politieke partijen met in totaal zo’n 175 leden die kandidaat zijn voor een bestuursfunctie. Overigens zijn er voor beide waterschappen maar 26 zetels te verdelen. Wie er uiteindelijk op gaan zitten, wordt dus uitgemaakt tijdens de verkiezingen. Zij die worden gekozen behartigen als ‘ingezetene’ de belangen van de bewoners in het gebied van het waterschappen.

 

Stembureaus
De stembureaus voor de waterschapsverkiezingen (en de PS-verkiezingen) gaan woensdag om half acht in de ochtend open. Ze sluiten om negen uur ‘s avonds. Een speciale stemwijzer kan u helpen om te kiezen. Die vindt u op www.mijnstem.nl.
Komende woensdag 15 maart mag iedere inwoner van Meierijstad een stem uitbrengen over de toekomst van het water in de gemeente.
Fotograaf: Paul van Asseldonk