Waterschap Aa en Maas trekt 700 miljoen uit voor klimaatmaatregelen

MEIERIJSTAD – Waterschap Aa en Maas investeert de komende zes jaar 700 miljoen euro in het klimaatbestendiger maken van Oost-Brabant. Dat is 370 miljoen meer dan in de vorige periode.

Deze extra investering is noodzakelijk om Oost-Brabant beter te beschermen tegen overstromingen. Ook worden de beken en sloten, het watersysteem, aangepast om beter voorbereid te zijn op extreme droogte en piekbuien. Het waterschap is ook actief in Meierijstad, vooral aan de oostkant.

Dijken

Om Oost-Brabant beter te beschermen tegen overstromingen vanuit de Maas pakt het waterschap ruim 100 kilometer dijk langs de Maas aan.

Dagelijks bestuurslid Ernest de Groot: “Deze investering is nodig om onze inwoners en bedrijven ook in de toekomst een veilige en gezonde leefomgeving te kunnen bieden. We maken ons er daarnaast hard voor om water en bodem als leidend principe te gebruiken bij de urgente keuzes die voor ons liggen bij ruimtelijke inrichting. Of het nu gaat om het bouwen van woningen, de energieopgave of de veranderingen in de landbouw.”