Water onttrekken uit de Dommel mag weer

MEIERIJSTAD – Er mag weer water worden onttrokken uit beken en sloten in het gebied van Waterschap De Dommel.

Het onttrekkingsverbod wat nog gold voor het zuidelijk deel van het Dommelgebied is opgeheven. Een maand geleden werd dit verbod nog verlengd vanwege de droge en warme nazomer.

De recente regen in het gebied heeft gezorgd voor voldoende water in sloten en beken waardoor het verbod niet langer noodzakelijk is. De opheffing van het verbod geldt voor het gehele gebied van De Dommel, met uitzondering van de inlaatgebieden Olen en Sonse Heide (Sonniuswijk), waar een permanent onttrekkingsverbod geldt.