VVD wil dat Meierijstad 'meelift' op extra gelden voor Brainport

MEIERIJSTAD – De VVD Meierijstad wil dat dat Meierijstad ‘meelift’ op de extra gelden die het Rijk waarschijnlijk beschikbaar gaat stellen voor het verder ontwikkelen van de regio Brainport.
Onder aanvoering van burgemeester Jeroen Dijsselbloem van Eindhoven zijn de lokale overheid en het bedrijfsleven in de regio Brainport de afgelopen maanden druk bezig geweest om ervoor te zorgen dat er (veel) meer geld naar deze regio komt om met name het high tech bedrijfsleven te steunen en te behouden voor de regio.

ASML
Met voorop natuurlijk ASML dat zijn hoofdkantoor in Nederland heeft, maar aarzelt of nieuwe investeringen nog wel in Nederland moeten gaan plaatsvinden of elders in de wereld. En de centrale boodschap daarbij is dat de economische ontwikkelingen van deze regio absoluut top-prioriteit verdient en van doorslaggevende betekenis is voor de toekomst van de Nederlandse economie.
De verwachting is dat binnenkort duidelijk wordt dat het Rijk, wellicht tussen de 1 en 2 miljard, extra beschikbaar zal stellen om de regio Braindport te versterken.

Beethoven
De VVD Meierijstad heeft nu vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Zo wil de VVD weten of Meierijstad gesprekspartner is binnen de Brainportregio Eindhoven en of Meierijstad binnen de definitie Brainpportregio valt wat betreft de operatie ‘Beethoven’ zoals het Brainport-offensief ‘genoemd wordt.
“Hoe gaat het college zorgen dat Meierijstad onderdeel wordt van de verdere invulling en uitvoering van dit plan?, zo schrijft fractievoorzitter Albert Dominicus in vragen aan het college.

Lobbyen
En ook wil hij weten wat het college gaat doen om voor de positie van Meierijstad te lobbyen, om te voorkomen dat er geen rekening met Meierijstad wordt gehouden, binnen de Brainportregio en het Rijk.