VVD Meierijstad suggereert strengere voorwaarden voor zonneparken

MEIERIJSTAD – Hoe ver kun je als overheid gaan om te voorkomen dat er zonneparken op landbouwgrond in plaats van op daken van bedrijven worden gelegd? De VVD in Meierijstad tast die mogelijkheid af.

In november zetten Provinciale Staten al een rem op zonneparken op landbouwgrond. PS droegen Gedeputeerde Staten er streng op te letten dat dat alleen gebeurt als vast staat dat al die zonnepanelen niet op daken in hetzelfde gebied kunnen.

Een besluit dat in Meierijstad met belangstelling werd gelezen, want deze gemeente had juist toestemming gegeven om op enkele plaatsen zonneparken op de grond aan te leggen. De gemeenteraad wilde deze maand weten of het beleid van Meierijstad in de pas loopt met de wens van Provinciale Staten. Volgens wethouder Jan Goijaarts was dat zo. Meierijstad heeft onderzocht of er voldoende daken beschikbaar waren alvorens toestemming te geven. Die waren er niet.

Voorrang

Frank-Jan van Zutven vindt dat bedrijven die een zonnepark willen aanleggen een tandje bij moeten zetten en heeft namens de VVD Meierijstad vragen gesteld. Zijn partij vraagt zich af of er aan selectiecriteria voor de aanleg van zonneparken toegevoegd kan worden “dat een aanvraag hoger scoort naarmate de initiatiefnemer erin slaagt extra zonnepanelen op daken te realiseren”.

Van Zutven vraagt het college ook of het mogelijk is in de voorwaarden voor de aanleg van windturbines de verplichting op te nemen dat een bepaalde hoeveelheid aan zonnepanelen op daken wordt gerealiseerd.

Naar aanleiding van de discussie in de gemeenteraad zei wethouder Goijaarts dat de gemeente overweegt wel een tweede inschrijftermijn voor zonneparken pas open te stellen als de eerste uitgifte is afgerond en geëvalueerd. “We willen zeker stellen dat zon-op-dak initiatieven die al in de pijplijn zitten niet gefrustreerd raken door zonneparken die het netwerk in beslag nemen. We onderzoeken momenteel of er voldoende capaciteit is voor een tweede tranche,” aldus Goijaarts.