Boeren mogen in stroomgebied Aa en Maas geen water meer uit beken halen

MEIERIJSTAD - Het is een warm en droog voorjaar. Er valt al sinds half maart bijna geen druppel regen meer. En dat betekent dat het waterpeil in de beken en sloten zover gezakt is dat waterschap Aa en Maas vanaf woensdag een onttrekkingsverbod heeft ingesteld voor oppervlaktewater.

In dat deel van de gemeente Meierijstad dat binnen het gebied van Aa en Maas valt, waaronder de kernen Erp, Veghel en Schijndel mogen akkers, tuinen en sportvelden niet meer worden besproeid. En dat gebeurde niet eerder zó vroeg in het voorjaar. Ook de grondwaterstand is weer behoorlijk aan het zakken en het waterschap roept iedereen dan ook op zuinig te zijn met water.