Vrij baan voor nieuwe school De Bunders

Nieuwe school wordt een stuk kleiner

VEGHEL - De voorbereiding voor de nieuwbouw van basisschool de Bunders in Veghel kan beginnen. Het college van B&W heeft hiervoor een krediet beschikbaar gesteld. Het gebouw staat er al vanaf 1977 en is aan vervanging toe. Het schoolbestuur SKIPOV gaat nu aan de slag om een bouwplan voor de nieuwe school te maken.

In de begroting 2020 heeft de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van de nieuwbouw. Zodra bekend is welk bouwbedrijf de school gaat bouwen, wordt de raad gevraagd om een krediet om de school daarvoor beschikbaar te stellen.

De planning is dan om in de loop van dit jaar te beginnen met nieuwbouw en als alles meezit, staat de school er met de start van schooljaar 2022/23.

Plaats voor 150 leerlingen

In 2018 onderzocht SKIPOV of de twee basisscholen in wijk de Bunders, basisschool de Bunders en basisschool ’t Heibosch samen konden gaan onder één dak. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat zelfstandige voorzetting van allebei de scholen op de plek waar ze nu staan, de meest passende oplossing is. SKIPOV zet daarom in op vervangende nieuwbouw op de huidige locatie.

Het gebouw gaat plaats bieden aan zo’n 150 leerlingen huisvesten en wordt daarom, met ongeveer 800 m² aan vloeroppervlakte, eens stuk kleiner dan de school die er nu staat. Dat betekent dat er op het totale perceel meer ruimte overblijft. De gemeente gaat, samen met SKIPOV, onderzoeken wat wat er met dat andere stuk grond gaat gebeuren.

School de Bunders (foto Google)