Vrachtverkeer verstopt centrum Rooi (video)

SINT-OEDENRODE - 'Het lijkt wel of heel Sint-Oedenrode open ligt,' hoor je bewoners op straat verzuchten. En voor een deel hebben ze gelijk. Want er zijn op verschillende plaatsen in Rooi ingrijpende maatregelen gepland. De rotondes worden aangepakt om te zorgen dat de fietsers overal voorrang krijgen, maar ook de Boskantseweg, de Koninginnelaan en de Bobbenagelseweg liggen open.

vrachtverkeer
Vooral de situatie rond de Boskantseweg is nijpend. Want daardoor kant het vrachtverkeer dat aan de westkant van het centrum moet zijn bij bedrijven als Ahrend niet meer langs die kant rijden. De zware vrachtwagens moeten noodgedwongen via de Hertog Hendrikstraat en Kofferen. En dat levert tijdens drukke uren van de dag best veel gevaarlijke situaties op.

schrikken
Voor de ondernemers aan de kruising met de Heuvel is het soms best schrikken als ze weer een vrachtwagen de bocht zien nemen richting Kofferen. Want de kruising is al erg onoverzichtelijk en door de grote vrachtwagens, soms ook nog met aanhanger, wordt het er niet beter op. Voetgangers moeten goed uitkijken, zelfs als ze op de stoep lopen, en ook fietsers hebben vaak moeite om over te steken. En op het terras voelt het ook niet altijd veilig.

Geen alternatief
Maar er is eigenlijk geen oplossing. Want een alternatieve route is e niet voor het vrachtverkeer en dus zullen de inwoners van Rooi voorlopig nog wel goed moeten opletten bij het oversteken.

reactie gemeente
We hebben de gemeente ook om een antwoord gevraagd. Het was voor Wethouder Van Rooijen lastig om op hele korte termijn voor de camera te reageren. Wel benadrukt de gemeente dat ze nog geen meldingen hebben binnengekregen over gevaarlijke situaties en dat ze het 'gevoel van veiligheid serieus neemt'. verder schrijft de gemeente dat de afsluiting van de Boskantse weg langer duurt dan gepland vanwege verontreinigingen in de grond en dat de verwachting is dat de werkzaamheden nu 'begin december' zullen zijn.

Vraag: Klopt het dat de wegafsluiting Boskantseweg langer duurt dan gepland?
Antwoord: De reconstructie van de Boskantseweg was gepland t/m oktober. Tijdens de beginfase van de werkzaamheden is een bestaande verontreiniging in de grond aangetroffen. We hebben net het oog op de veiligheid direct afschermingsmaatregelen genomen. Op grond van de Wet Bodembescherming was nader onderzoek van de aangetroffen verontreiniging nodig. Om die voorzorgsreden moest het werk tijdelijk stilgelegd worden. Dit heeft een vertraging in de totale doorlooptijd gegeven van 4 tot 5 weken. De verwachting is nu dat het werk begin december gereed is.

En wil de wethouder nog eens toelichting geven op de ontstane situatie?
Reactie: Met Ahrend is een tijdelijke omleidingsroute voor het vrachtverkeer besproken over Zuidelijke Randweg, Nijnselseweg, Hertog Hendrikstraat, Kofferen. Vrachtwagens zijn hier overigens altijd al toegestaan. Wél is het nu tijdens de periode van omleiding natuurlijk drukker dan normaliter. Er is echter geen alternatieve omleidingsroute mogelijk voor vrachtverkeer van en naar Ahrend gedurende de reconstructie van de Boskantseweg. Het knooppunt Hertog Hendrikstraat-Heuvel-Kofferen is geschikt voor vrachtwagens maar voor hele lange exemplaren kan de draai minder gemakkelijk zijn.We hebben geen meldingen ontvangen bij de gemeente. Verkeersveiligheid vinden we belangrijk; gevoelens van onveiligheid nemen we serieus. De signalen die bij Omroep Meierij binnen gekomen zijn, zijn voor ons aanleiding om op korte termijn ter plekke te gaan kijken. We kunnen de situatie niet veranderen; wel kunnen we mogelijk weggebruikers ter plekke attenderen op de situatie zodat ze extra alert zijn.

Aanvullende reactie op aanvullende vraag. Kan het werk aan de Boskantse weg niet sneller?
Antwoord: We zetten ons maximaal in de duur van de werkzaamheden zo kort als mogelijk te houden; dat is ook voortdurend onze insteek in de besprekingen met de aannemer(s). Want we realiseren ons zeer goed dat een goede bereikbaarheid voor alle betrokken inwoners en ook voor de ondernemers aan de Boskantseweg van groot belang is. We zijn het aan hen verplicht aan de overlast in duur en omvang zo beperkt mogelijk te houden.

(Wat de overige wegwerkzaamheden in Sint-Oedenrode betreft is overigens de grootste druk nu van de ketel; er zijn nog werkzaamheden en afsluitingen op delen van de Boskantseweg, Bobbenagelseweg en Koninginnelaan maar die verdragen elkaar goed. Inmiddels zijn zes van de tien rotondes gereed. Er volgen er dus nog vier dit najaar. We bekijken of er twee nog tijdens de periode van de Boskantseweg mogelijk zijn. De andere twee willen we na het gereed zijn van de Boskantseweg aanpakken in december nog net vóór de kerst.)