Voorlopig niet meer volkstuinen in Meierijstad

MEIERIJSTAD – De gemeente Meierijstad gaat vooralsnog niet actief meer volkstuinen aanleggen. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders in antwoord op vragen van CDA-raadslid KeesJan Schwiebe.

Schwiebe schreef vorige week dat er in Meierijstad een groot tekort is aan volkstuinen. Dat zou mede worden veroorzaakt door de coronacrisis. Steeds meer mensen willen actief buiten bezig zijn en zelf groenten verbouwen. Volgens Schwiebe kampen de volkstuinverenigingen in de gemeente met grote tekorten.

Burgemeester en wethouders weten van niks. Volkstuinvereniging Ons Hufke in Veghel is de enige die bij de gemeente heeft gemeld dat er na jaren leegstand nu een wachtlijst is. Ons Hufke noch andere volkstuinverenigingen hebben de gemeente gevraagd om meer ruimte. Volgens B&W is dat ook geen taak voor de gemeente.

De gemeente heeft sowieso geen stukken grond over waar volkstuinen zouden kunnen worden aangelegd. Als volkstuinverenigingen willen uitbreiden moeten ze zelf met een goed plan komen, in dat geval wil de gemeente wel meedenken.