Voorlopig geen extra zonneparken in Meierijstad

Bestaande aanvragen worden nog wel gehonoreerd

MEIERIJSTAD – In Meierijstad kunnen dit jaar geen extra vergunningen worden aangevraagd voor zonneparken omdat het elektriciteitsnet overvol raakt. Het hoofdstation in Eerde kan zoveel extra opgewekte stroom niet kwijt op het hoogspanningsnet van Tennet. Vergunningen voor aanvragen die al in behandeling zijn genomen kunnen wel gehonoreerd worden zodra die plannen concreet zijn.

Vorig jaar stemde de gemeente Meierijstad in met een aantal zonneparken. Dat leidde al meteen tot protesten, vooral vanuit Olland waar aan de Schootsedijk vele hectares grote zonneweides werden toegestaan.

Plannen nog niet klaar


Alle aanvragen die tot nu toe zijn goedgekeurd blijven bestaan, maar daarna kunnen er nog even geen nieuwe worden ingediend. Momenteel worden er zeven plannen verder uitgewerkt die in de eerste tranche geselecteerd zijn. Vergunningen daarvoor zijn nog niet verstrekt omdat de plannen nog niet zover zijn. Vergunningsaanvragen worden pas later uitgegeven. Voor die plannen is wel ruimte op het elektriciteitsnet.

De tweede tranche is uitgesteld omdat voor plannen bovenop de huidige zeven plannen, op dit moment geen ruimte is op het net. In december zei wethouder Jan Goijaarts al dat de gemeente zou gaan nadenken of er nog meer vergunningen voor zonneparken konden worden uitgegeven, zoals aanvankelijk de bedoeling was. “We willen zeker stellen dat zon-op-dak initiatieven die al in de pijplijn zitten niet gefrustreerd raken door zonneparken die het netwerk in beslag nemen. We onderzoeken momenteel of er voldoende capaciteit is voor een tweede tranche,” aldus Goijaarts in december.

Geen afstel

Dat overwegen heeft geleid tot een voorlopige stop op zonneparken. Goijaarts benadrukt dat van uitstel niet per se afstel komt: “De opgave waar we voor staan verandert hierdoor zeker niet. In 2050 moeten we CO2-neutraal zijn. En met alleen zon op dak komen we daar niet; daar blijft ook zon en wind op land voor nodig.”

Leerpunten

Er is in Meierijstad nog ruimte voor vijftig hectare zonneweide. Burgemeester en wethouders willen daar eind dit jaar een besluit over nemen. Die tijd neemt het college ook om na te denken over de vraag of er over die eerste uitgifte wel goed met omwonenden is overlegd. Goijaarts zegt dat hij de ervaringen en leerpunten wil meenemen in de tweede uitgifte.

Meierijstad kan zon op dak niet verplichten, maar stimuleert het wel. Wethouder Harry van Rooijen: “We zien in de cijfers dat dat vruchten afwerpt. In de regio Noordoost Brabant heeft Meierijstad de meeste vierkante meters bedrijfsdak, maar eind 2019 óók het hoogste percentage dakoppervlak dat al voorzien is van zonnepanelen. Het aantal woningen met zon op dak groeit eveneens gestaag en zit nu op bijna 24.”