Voorlopig alleen zonneparken die geen aansluiting op elektriciteitsnet nodig hebben (video)

MEIERIJSTAD – Meierijstad wil in 2024 en in 2026 maximaal 2 x 33 hectare beschikbaar laten komen voor het aanleggen van zonneparken, maar de voorwaarden voor aanleg van dat soort parken worden wel een stuk strenger. Dat staat in het ‘Afwegingskader grondgebonden zonnepark initiatieven’ dat dinsdag bekend is gemaakt.

En de plannen voor 2024 kunnen alleen worden goedgekeurd als het initiatieven zijn die geen aansluiting op het elektriciteitsnet tot gevolg hebben. “Hiermee voorkomt de gemeente dat het net nog meer belast wordt en het zonnepark andere duurzame (energie)ontwikkelingen in Meierijstad in de weg staat”.

De gemeente zegt lering te hebben getrokken uit de aanleg van de eerste zonneparken in Meierijstad en dat betekent dat de gemeente meer regie wil behouden en dat de omwonenden meer en beter betrokken moeten worden bij het opstellen van plannen voor zonneparken.

Parkeervoorzieningen
De gemeente wil dat zonnepanelen vooral op daken van met name parkeervoorzieningen komen en verder op reststroken langs snelwegen, maar voegt daar onmiddellijk aan toe dat daarmee “bij lange na niet kan worden voldaan aan de totale energieopgave".
“Tot 2030 moet er ongeveer 130 hectare grondgebonden zon bij komen om op koers te blijven richting 2050. Dit willen we geleidelijk opbouwen, maar we zien de noodzaak om nu al wel te moeten starten om ons doel in 2050 te behalen”, aldus wethouder Menno Roozendaal.

Randvoorwaarden
Volgens de wethouder biedt het nieuwe Afwegingskader veel duidelijker handvatten bij de beoordeling, selectie en realisatie van zonneparkprojecten. “De insteek is om de mogelijke negatieve gevolgen op de omgeving tot een minimum te beperken. De betrokkenheid van omwonenden en belanghebbenden wordt vergroot en beter geborgd."

In het nieuwe afwegingskader is een groot aantal randvoorwaarden opgenomen waaraan plannen moeten voldoen, zoals het inpassen op ruimtelijk en landschappelijk gebied, waarvoor maar liefst 9 criteria zijn vastgesteld. Ook moeten de plannen aantonen dat er sprake zal zijn van minimaal vijftig procent lokaal eigendom en zijn natuur en biodiversiteit leidend bij de uitwerking van de plannen.

Multi-functioneel
En voorts moet er sprake zijn van multifunctioneel ruimtegebruik, wat inhoudt dat een zonnepark naast de opwek van zonne-energie ook bijdraagt aan andere opgaven op dezelfde grond; bijvoorbeeld zonnepanelen in combinatie met waterberging of zonnepanelen als teelt-ondersteunende voorzieningen.

“Overigens realiseert de gemeente zich terdege dat de meeste winst, als het gaat om energiebeleid, te behalen valt door energiebesparing bij woningen met een slecht energielabel”, aldus wethouder Roozendaal in een toelichting op het nieuwe beleid mbt de aanleg van zonneparken.