Voorlichting zonneweide Vlagheide: geen vervolg maar herhaling...

MEIERIJSTAD – Enkele tientallen belangstellenden hebben maandagavond deelgenomen aan de 2e digitale voorlichtingsavond over het plan van NV Afvalzorg om op de Vlagheide een zonnepark van 7 hectare aan te leggen. Daarmee kunnen ongeveer 3800 huishoudens in Meierijstad van energie worden voorzien.
Maar voor de meeste deelnemers was het al na 10 minuten duidelijk dat ze er letterlijk en figuurlijk niet veel wijzer van zouden worden.
Want veel deelnemers dachten dat de voorlichtingsavond maandagavond een vervolg zou zijn op de digitale bijeenkomst van 17 oktober, maar het bleek een herháling van die bijeenkomst te zijn, bedoeld voor mensendie op 17 oktober niet konden deelnemen.
Weliswaar was nu ook de gemeente deelnemer aan de voorlichtingsbijeenkomst, maar projectleider Janine van Abeelen schetste vooral het traject hoe de gemeente met zon en wind wil proberen om de doelstelling van CO2 neutraal in 2050 wil bereiken.
Dat traject, het Afwegingskader Zon en Wind, staat nu met het nieuwe college werkprogramma wel opnieuw ter discussie, maar dat geldt alleen voor het vervolgtraject.
Spelregels
Het eerste traject, waarin 50 hectare als mogelijke zoekgebieden is aangegeven en waarvoor uiteindelijk 38 plannen zijn ingediend waarvan de gemeente er 7 heeft toegewezen, dat traject blijft zoals het is. “Want we kunnen natuurlijk niet tijdens het spel nu de spelregels gaan veranderen”, aldus de gemeentelijke projectleidster.
Randvoorwaarden
Grotendeels werden dus maandagavond opnieuw de plannen toegelicht en werd duidelijk dat wat betreft de NV Afvalzorg de belangstellenden nog wel mee mogen praten en denken over randvoorwaarden zoals de omheining, de toegankelijkheid en de opstelling, maar zeker niet over de vraag of er nu wel of geen zonnepark moet komen.
 Gemeenteraad
Daar gaat uiteindelijk medio 2023 de gemeenteraad een besluit over nemen en de raad zal dan vooral toetsen of het plan van Afvalzorg voldoet aan de voorwaarden zoals die vooraf zijn vastgesteld door de gemeente. Een van die voorwaarden is dat er een omgevingsdialoog is gevoerd en dat de belangstellenden volwaardig betrokken zijn en worden bij de plannen.
En die omgevingsdialoog krijgt in januari 2023 in ieder geval een fysiek gevolg, zo verzekerde Joeri Jacobs de ‘aanwezigen’ .
In maart 2023 wil Afvalzorg het plan dan officieel indienen bij de gemeente en medio 2024 zou dan moeten kunnen worden begonnen met de aanleg.
Volgens de planning van NV Afvalzorg.