Voorbereidingen crisisnoodopvang in volle gang

SINT-OEDENRODE - Over een week moet het klaar zijn: de crisisnoodopvang voor maximaal 100 asielzoekers in het leegstaande deel van het voormalige bestuurscentrum in Sint-Oedenrode. De gemeente Meierijstad is, samen met de Veiligheidsregio Brabant-Noord en het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) bezig om de tijdelijke opvang in te richten. Het nieuws van de opvang kwam voor veel inwoners als een verrassing. “Deze opvang maken we, omdat er vanuit de Veiligheidsregio een appél op ons is gedaan,” vat burgemeester van Rooij samen. “Ik heb er vertrouwen in dat de gemeenschap deze mensen met warmte tegemoet zal treden.”

Daarmee doet de burgemeester ook een appél op inwoners om begrip te hebben voor de crisisnoodopvang. Het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel loopt over. Al langer klonk de oproep aan gemeenten om te kijken of zijn crisisnoodopvang kunnen bieden. De gemeente Maashorst bood tot voor kort crisisnoodopvang aan 150 mensen. Deze opvanglocatie sloot medio augustus. In Boxtel wordt nu gewerkt aan een noodopvang voor 450 mensen. Deze opvang is uiterlijk 1 november klaar.

Veiligheid
De gemeente Meierijstad vangt tot de opening van deze opvang maximaal 100 asielzoekers in het leegstaande deel van het Bestuurscentrum op. Dit deel van het bestuurscentrum wordt 24 uur per dag beveiligd, er zal extra gesurveilleerd worden in de buurt, er komt een hek rondom de crisisnoodopvang en er komen bewoners- en bezoekerspassen. De asielzoekers moeten zich houden aan de huisregels, waaronder de regel om tussen 22.00 en 7.00 uur op het terrein te blijven. De raadsvergaderingen en alle diensten van de gemeente blijven gewoon doorgaan op de huidige locatie.

Nood breekt wet
De gemeente Meierijstad trok zich de noodkreet van de Veiligheidsregio Brabant-Noord aan. Burgemeester van Rooij: “De gemeente vangt op dit moment 375 Oekraëners op. Ook bieden we het afgesproken aantal plaatsen een statushouders,” legt burgemeester van Rooij uit. Maar de nood in Ter Apel is zo hoog, dat de gemeente ook keek naar mogelijkheden om tijdelijke crisisopvang te bieden. “We hebben als gemeente gekeken of we plek hadden voor crisisnoodopvang. We hebben ons de vraag gesteld of het leegstaande deel van het Bestuurscentrum een optie was om menswaardige opvang te bieden. We hebben ook besproken of de crisisnoodopvang een rem zou zijn op de ontwikkelingen en plannen die er voor dit gebouw bestaan. Dat was niet zo. Daarop hebben we deze locatie beschikbaar gesteld voor de crisisopvang.”

Begrip
Crisisnoodopvang heet niet voor niets zo. De nood in Ter Apel is hoog. Daarom is het nodig om snel actie te ondernemen. Om die reden is er vooraf geen participatie mogelijk met inwoners. Maar burgemeester van Rooij benadrukt dat er vanuit de gemeente intensief overleg is met de Veiligheidsregio en het COA. Hij begrijpt dat inwoners en omwonenden veel vragen hebben. De meeste voorkomende worden beantwoord op de speciale webpagina van de gemeente. De burgemeester begrijpt dat mensen graag willen weten wie er in de opvang komen. “Dat weet het COA ook nog niet precies. Maar we hebben wel overleg met het COA. Zo hebben we duidelijk gesproken over de kenmerken van de opvanglocatie en op welke doelgroep we de focus zouden willen leggen.” De burgemeester hoopt op begrip van inwoners en omwonenden. “Als maatschappij en als mens hebben we een rol in deze crisis. Met deze crisisnoodopvang, die uiterlijk tot 1 november duurt, dragen we ons steentje bij.”

Informatiebijeenkomst
Burgemeester van Rooi benadrukt dat het om een crisissituatie gaat. Inwoners hebben geen invloed op het besluit om asielzoekers in het Bestuurscentrum op te vangen. Maar de gemeente wil graag luisteren naar de vragen die inwoners hebben over de crisisnoodopvang en daar antwoord op geven. Daarom is er op maandagavond 12 september om 19.00 uur een informatiebijeenkomst in het Bestuurscentrum van Sint-Oedenrode. Aanmelden hiervoor kan via noodopvang@meierijstad.nl