Voorbereiding reconstructie Rembrandtlaan gaat door ondanks financiële onzekerheid

MEIERIJSTAD – De gemeente Meierijstad gaat verder met de voorbereidingen voor de reconstructie van de Rembrandtlaan in Veghel. Die ombouw kost volgens het huidige prijspeil zo’n acht miljoen euro.

Een half jaar geleden vroeg de PvdA in de gemeenteraad nog of er wel beweging zat in de plannen. De partij vond het akelig stil. Die beweging is er nu, al zijn het nog maar voorbereidingen en kan het nog lang duren voordat de reorganisatie klaar is.

De plannen kennen een lange voorgeschiedenis. Ze komen erop neer dat een bouwbedrijf in die omgeving ruim tweehonderd huizen wil bouwen. De gemeente wil de laan via een zogenoemde korte haak aansluiten op de N279, de weg van Den Bosch naar Helmond. Op die manier zou het vrachtverkeer voor het industriegebied omgeleid kunnen worden. Buurtbewoners protesteerden daartegen omdat ze door die korte haak in de knel komen te zitten.

Van tafel geveegd

Vorig jaar werd het idee door de Raad van State van tafel geveegd. Volgens Nederlands hoogste rechtscollege was de gemeente te traag met een duurzame oplossing voor het vrachtverkeer rond de Rembrandtlaan.
De weg is een belangrijke verkeersader van en naar bedrijven. Met een goede verbinding via de Rembrandtlaan zijn grote economische belangen gemoeid.

Nu ligt er een uitgangspunt voor de reconstructie. De gemeente wil een kwalitatieve woon- en leefomgeving maken in het hart van Veghel. Dat betekent dat er ruimte moet komen voor alle verkeersdeelnemers, van fietsers tot vrachtwagens. Bovendien moet er worden gekeken naar mogelijkheden voor woningbouw.

“Gezamenlijk moet dat leiden leiden tot een prettige leefomgeving en een verbetering van het leefklimaat in Veghel,” aldus burgemeester en wethouders.

Financiën nog onzeker

Het wordt voor de gemeente nog een puzzel om die financiën rond te krijgen. Een deel wordt betaald uit de verkoop van grond aan een projectontwikkelaar. Daar staat tegenover dat er ook al financiële verplichtingen zijn aangegaan. Vanwege die afspraken zijn de negatieve financiële consequenties groter dan wanneer de plannen niet worden doorgezet. “Samen met de gewenste kwaliteitsimpuls in het gebied, is dat de reden om dit project voort te zetten, met inachtneming van de financiële onzekerheden,” aldus burgemeester en wethouders.

Foto Google Maps