Vooral tevredenheid over programmabegroting 2024

Vooral tevredenheid over programmabegroting 2024 MEIERIJSTAD- Tijdens de gezamenlijke commissievergadering van de gemeenteraad op donderdag 26 oktober 2023 overheerste vooral tevredenheid over de programmabegroting voor 2024, die er volgens de meeste partijen goed uitzag en sluitend is voor de komende twee jaar. De gemeente staat er volgens de verschillende partijen financieel goed voor. Maar toch waren er zeker ook ‘pijnpunten’. Met name het voorstel om geld vrij te maken 80 extra ambtenaren, waarvan 54 structureel, deed bij een flink aantal partijen de wenkbrauwen fronsen.

Er was vooral kritiek op de wijze waarop dit voornemen van het college met de gemeenteraad is gecommuniceerd. D66 stelde dat deze uitbreiding ‘rauw op het dak viel’ en de heer Merks van de SP “voelde zich genaaid door deze extra formatie”. Hij vond dat er nauwelijks ruimte was geweest om over oorzaken van de grote werkdruk en eventuele andere oplossingen hiervoor na te denken. Gemeentebelang Meierijstad stelde dat de behoefte aan extra ambtenaren onvoldoende onderbouwd was met objectieve cijfers. Dit bestreed wethouder Goijaarts. Daarnaast voeg Gemeentebelang Meierijstad zich af of er niet ‘winst’ te behalen is door interne processen efficiënter te maken. VVD wilde vooral weten wat burgers merken van de uitbreiding van het aantal ambtenaren: worden ze beter of sneller geholpen? Daar was Hart het mee eens. Deze partij noemde de lancering van het plan ‘een duveltje uit een doosje’ met een gebrekkige onderbouwing. Zij had liever eerst over deze uitbreiding gediscussieerd en vond dat eerst door de vraag beantwoord moet worden wat voor gemeente Meierijstad wil zijn. Op 2 november neemt de gemeenteraad een besluit over de voorgestelde programmabegroting 2024.