Vlagheide moet energieke berg worden

EERDE/SCHIJNDEL – Al jaren wordt er over nagedacht: hoe kunnen we van de Vlagheide een aantrekkelijk recreatiegebied maken? Vorig jaar boog een speciale werkgroep zich over deze vraag. Dinsdagavond 2 februari presenteerde deze projectgroep haar plannen aan alle direct betrokkenen. De gemene deler? Actieve, avontuurlijke en natuurlijke recreatie.

In 2018 verscheen de gemeentelijke visie op recreatie en toerisme in Meierijstad. Daarin staat dat vooral de functie en aantrekkingskracht van Streekpark Kienehoef, De Vlagheide en de Noordkade versterkt gaan worden. Veel eerder, in 2006, is een masterplan voor de Vlagheide gemaakt. In dit plan staat dat de gemeente vooral initiatieven van anderen wil faciliteren om van de Vlagheide een aantrekkelijke recreatieplek te maken. Die initiatieven zijn er, maar in de praktijk bleek het soms lastig om ze te realiseren. Daarom kwam er een speciale projectgroep die moet zorgen dat er versnelling en eenheid komt in de verschillende ideeën en projecten voor de Vlagheide.

Praktisch plan
Een projectgroep boog zich het afgelopen half jaar over de vraag hoe de Vlagheide een recreatieve trekpleister moet worden. In deze groep zitten alle belanghebbenden: leden van de dorpsraad, Vereniging Vlagheide, natuurorganisaties, omwonenden en de gemeente. In eerste bijeenkomst verkende ze de mogelijkheden en wensen. Dat leidde tot de opdracht om een verkennend plan te maken hoe met name recreatie op de Vlagheideberg vorm zou moeten kringen. Tijdens een tweede bijeenkomt van de projectgroep op dinsdag 1 februari werd het verkennende plan voor een aantrekkelijk natuurlandschapspark gepresenteerd.

Accent op actie
Het plan focust vooral op actieve recreatie rond en op de Vlagheideberg. Daar zouden allerlei fiets-, hardloop- en wandelroutes kunnen komen. Er is ook plek ingeruimd voor een natuurlijke, bosrijke 9-holes golfbaan en een zand-of klimheuvel. De Vlagheide is nu al een aantrekkelijk gebied voor fietsers en wandelaars. Uitbreiding van deze routes is wenselijk om nog meer mensen naar het gebied te krijgen. Met name voor fietsers zouden fietsroutes moeten komen die op verschillende niveaus uitdaging bieden: van een comfortabel klim tot een steile beklimming. Ook een uitbreiding van de mountainbikeroute en een huifkarroute zijn voorstellen. Ook voor mensen die minder mobiel zijn moet de Vlagheide een leuk uitje zijn. Daarom is in het plan een rollatorpad opgenomen, die begint bij de aan te leggen natuurpoort aan de voet van de berg. Dit pad zal ook naar de top van de berg leiden.


Uitzichtpunten
De twee toppen van de Vlagheide moeten echte uitzichtpunten worden. Maar het is óók de plek waar je mensen het verhaal van de berg kunt vertellen. Dat gaat om het feit dat de berg van origine een afvalberg is én dat er in de Tweede Wereldoorlog flink gevochten is. Het voormalige MOB-complex Zuid zou een bijzondere overnachtingsplek kunne worden met maximaal 20 slaapplekken en een parkeerterrein. Naast recreatie is er aan de zuidkant plaats voor een zonnepark van 6 hectare. Over dat zonneveld zou een vlonderpad op hoogte moeten komen. Op de top van de berg zou het zonnepark niet zichtbaar zijn, mede doordat er op het zonnepark beplanting komt.

Pijnpunten
De planmakers zijn zich bewust dat het voorstel voor verschillende partijen pijnpunten heeft. Juist om die reden werden de plannen gepresenteerd aan alle belanghebbenden die met de ontwikkeling van de Vlagheideberg te maken hebben. Vooral de huidige en hardnekkige overlast van motoren was een pijnpunt voor belanghebbenden. De oproep was om daar zo snel mogelijk vanwege de overlast en onveiligheid werk van te maken. Ook het feit dat nog niet alle direct omwonenden benaderd zijn om over de plannen mee te denken kwam aan de orde. Er was ook zorg over het verdwijnen van de natuur, omdat er juist allerlei routes en voorzieningen komen.

Volgende stap
De opmerkingen en ideeën van de deelnemers neemt de projectgroep mee in de verdere ontwikkeling van het plan. In het voorjaar zal de projectgroep een definitief voorstel voor de Vlagheideberg presenteren aan het college van B&W . Dat college neemt vervolgens een besluit over dat voorstel. En dat besluit gaat naar de gemeenteraad, want die heeft de beslissende stem over het voorstel.