Vitaliteitsscan voor gemeenschapshuizen

MEIERIJSTAD -De gemeente Meierijstad wil alle 23 gemeenschapshuizen en wijkcentra de mogelijkheid bieden om via een vitaliteitsscan te laten onderzoeken hoe ze een (nog) grotere bijdrage kunnen leveren aan de leefbaarheid in hun werkgebied.De gemeente Meierijstad biedt de gemeenschapshuizen en wijkgebouwen die vitaliteitsscan aan als hulpmiddel.

Dit is een onderzoek dat inzicht geeft in de uitblinkers, aandachtspunten, kansen en bedreigingen van de organisatie en advies geeft waar de besturen mee aan de slag kunnen. Woensdagavond is er een online bijeenkomst voor de besturen van beheersstichtingen van de wijk- en gemeenschapshuizen. Tijdens deze avond spreken gemeente en besturen over de (landelijke) ontwikkelingen ten aanzien van de wijk- en gemeenschapshuizen, de uitdaging waar ze samen voor staan en hoe de vitaliteitsscan daarbij kan helpen. Evert van Schoonhoven, voorzitter van de Vereniging Kleine Kernen Noord Brabant geeft deze avond een nadere toelichting op de vitaliteitsscan.

Wethouder Coby van der Pas: ‘Een gemeenschapshuis of wijkgebouw besturen en beheren is anno 2021 een pittige klus. Dat horen wij ook uit de praktijk terug. We kijken graag met de bestuurders naar de veranderende omstandigheden waar zij mee te maken hebben en hoe we met elkaar ervoor kunnen zorgen dat onze inwoners zich er blijvend kunnen blijven ontmoeten, ontplooien en ontspannen”. Volgens de wethouder is er veel belangstelling voor deze on-line voorlichtingsbijeenkomst