Visie Vlagheideberg zorgt voor veel (raads)discussie

MEIERIJSTAD – Wandelen, fietsen en spelen. Dat de Vlagheide daar bij uitstek de geschikte plek voor is in Meierijstad, daar zijn alle fracties van de gemeenteraad het roerend over eens. Maar hoe dat in de praktijk verder ontwikkeld moet worden, daar lopen de meningen nogal over uiteen, zo is donderdagavond duidelijk geworden tijdens een vergadering van de commissie Mens en Maatschappij.

Donderdag 6 april moet de gemeenteraad beslissen over een Visie-document dat de gemeente heeft opgesteld en duidelijk werd wel donderdagavond dat er nog heel veel onduidelijkheid is.
Zelfs zoveel dat SP-woordvoerder Ruud Merks zich afvroeg of het Visie-document al wel rijp is voor behandeling in de raad en waarschuwde dat de vergadering dan meer beter ’s middags al kan beginnen…
Voor CDA-woordvoerder Bertus van Berkel was daarmee de maat eigenlijk wel vol en en passant had hij ook forse kritiek op de rol van commissie-voorzitter Peter Verkuijlen (Gemeentebelang) die hij niet neutraal leiding vond geven aan de vergadering. “Er ligt hier gewoon een raadsvoorstel. En dat moeten we 6 april gaan behandelen zoals dat hoort”.

Natuurpoort 
Duidelijk werd wel dat vooral de aanleg van een Natuurpoort, in relatie tot een horeca-voorziening daarbij, veel stof tot discussie oplevert. En ook de voorgenomen aanleg van een zonnepark is duidelijk een zaak waar heel verschillend over gedacht wordt.
De Natuurpoort is vooral bedoeld om bezoekers van de Vlagheide meer inzicht te geven in allerlei (natuur)ontwikkelingen, maar waar die educatieve hotspot dan zou moeten komen en of daar dan ook een nieuwe horeca-voorziening bij zou kunnen of moeten komen, daar lopen de meningen van de raad nogal uiteen.


Zonnepark
En ook de aanleg van een zonnepark is zeker nog geen gelopen race, maar wethouder Van Gerwen hield de raad voor dat de Vlagheide door de raad zelf is aangewezen als één van de mogelijke zoekgebieden en dat het college dus nu alleen maar uitvoert wat de raad zelf beslist heeft.
Overigens gaat het daarbij wel om een zonnepark dat groter is dan 5 hectare en daarover moet dus uiteindelijk de raad zelf een beslissing nemen. Wethoudfer Van Gerwen kondigde overigens aan dat er inmiddels wel een heel concreet voorstel ligt voor een zonnepark en dat dat voorstel nu door de gemeente wordt beoordeeld.
Diverse partijen kondigden aan dat ze mogelijk met amendementen of moties zullen komen, dus één ding is zeker: het laatste woord over dit voorstel is zeker nog niet gezegd.