Visie op behoud van beschikbaar erfgoed

Erfgoed als verbinding.

De gemeente Meierijstad telt liefst 125 rijksmonumenten, 3 archeologische en bijna 300 gemeentelijke monumenten. Logisch dat de gemeente die in kaart wil brengen en een plan wil hebben om deze monumenten voor de toekomst wil behouden.


Met de nota ‘Verbindend erfgoed’ willen burgemeester en wethouder de raad toestemming vragen voor een breed plan met als doel: - het erfgoed te ontwikkelen en te behouden,

- de organisaties op het gebied van erfgoed met elkaar in contact te brengen en
-een verbinding te maken met het de beleidsterreinen ruimtelijke ontwikkeling en toerisme en recreatie.