VEGHEL - De fietsbrug over het kanaal in Veghel wordt komende tijd ruim 50 meter verplaatst naar de plek van de oude spoorbrug over de Zuid-Willemsvaart. De Gazellebrug moet de twee trajecten van het Duits Lijntje, de oude spoorwegverbinding, aan weerszijden van het kanaal weer met elkaar gaan verbinden.

Robert A. Ballardbrug
De Robert A. Ballardbrug, zoals de brug officieel heet, werd pas 6 jaar geleden aangelegd ter vervanging van de oude fietsbrug richting industrieterrein. Toch wordt de brug nu al verplaatst omdat de oude situatie bepaalde knelpunten oplevert. Er zitten een paar onoverzichtelijke bochten in en op het industrieterrein zijn een paar gevaarlijke kruisingen waar veel vrachtwagens op en af rijden richting de verladers langs de haven.

Snelfietsroutes
De Provincie Noord-Brabant betaalt voor 80 procent mee aan de verplaatsing. De nieuwe verbinding is dan ook niet alleen bedoeld voor het fietsverkeer binnen de gemeente Meierijstad, maar gaat straks ook een belangrijke schakel vormen in het netwerk van snelfietsroutes binnen de provincie. Op die manier proberen de provinciale en gemeentelijke overheden mensen te bewegen om vaker de fiets te pakken en zo belangrijke verkeersroutes zoals de Taylorbrug te ontlasten. De gemeenteraad heeft het nieuwe plan inmiddels goedgekeurd.

Protest
Maar niet iedereen is blij met de verplaatsing van de Gazellebrug. De afstand tussen de oude en de nieuwe lokatie is zo'n 60 meter en daartussen staat een zestal woningen. Vooral de bewoners aan de kant van de oude spoorlijn, het zogenaamde Duits Lijntje dat vroeger Boxtel en de Duitse stad Wesel met elkaar verbond, zijn op z'n zachts gezegd niet blij met de plannen. Ze vrezen voor hun privacy. Want het nieuwe traject komt een meter over zes, zeven hoger dan hun tuinen te liggen. De bewoners zijn bang voor inkijk en geluidsoverlast en ze denken ook dat de dijk de opbrengst van hun zonnepanelen zal verminderen.

Slecht geïnformeerd
Ook zijn ze vanaf het begin niet goed geïnformeerd door de gemeente, zeggen de bewoners. En dat geeft de wethouder ruiterlijk toe. Bij de start van het traject in 2018 is de gemeente vergeten de bewoners tijdig op de hoogte te stellen. Dat heeft ze later ruimschoots goedgemaakt, aldus wethouder Van Rooijen van Verkeer en Vervoer. De bewoners betwisten dat.

Hakken in het zand
De uitgewerkte tekeningen van het definitieve ontwerp zijn inmiddels voorgelegd aan de inwoners en mensen hebben kunnen reageren. Maar ook daar zeggen de bewoners niet goed op de hoogte te zijn gebracht. De bewoners hebben inmiddels de hakken in het zand gezet en blijven faliekant tegen de verplaatsing. Ze wachten nu op het bestemmingsplan om officieel bezwaar te kunnen aantekenen.

Niet iedereen tegen
Overigens zijn niet alle bewoners van de Rijksweg tegen de verplaatsing van de brug. Bewoners aan de andere kant van het straatje, die tegen de bestaande route aanwonen, vinden de verplaatsing wél een goed idee en denken dat het met de overlast wel meevalt. Zij wilden overigens niet voor de camera reageren.