Verplaatsing AH Rooi naar Borchmolendijk weer stap dichterbij

SINT-OEDENRODE – De gemeenteraad van Meierijstad zal over 14 dagen akkoord gaan om de veelbesproken verhuizing van Albert Heijn aan de Markt in Sint-Oedenrode naar de Borchmolendijk mogelijk te maken.
Al meer dan 5 jaar leidt die verplaatsing tot veel discussie over verkeersproblemen in het centrum, maar anderzijds zijn nagenoeg alle raadsleden ook van mening dat verplaatsing van AH de enige oplossing is om het
Centrumplan voor Sint-Oedenrode uit te kunnen voeren.

Historische vergissing
En eigenlijk ziet ook niemand een betere mogelijkheid voor de bevoorradingsroute zoals die nu wordt voorgesteld.
Tijdens de commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering die donderdagavond plaatsvond kondigde P. Verbraak van Hier aan dat er in zijn ogen sprake is van een ‘historische vergissing’ en kondigde hij aan een motie te zullen indienen om die historische fout te voorkomen. Maar op vragen van nagenoeg alle overige fracties of Hier ook een concreet voorstel heeft voor een betere bevoorradingsroute kwam geen helder antwoord. En ook bleef onduidelijk
of Hier over twee weken alsnog met een motie hierover zal komen.

Motie
En wellicht komt er over 14 dagen, als de gemeenteraad uiteindelijk moet besluiten over de veelbesproken verplaatsing, ook nog een motie van Lokaal want die fractie is met name bevreesd dat de glazen pui van de nieuwe AH, zoals die nu bedacht is, niet past bij het straatbeeld. Maar wethouder Goijaarts maakte duidelijk dat dit een zaak is voor de
welstandscommissie en die is positief over de nu voorgestelde plannen voor de nieuwe Albert Heijn in Rooi.
Omgevingsdialoog
Overigens werd donderdagavond ook bij dit agenda-punt opnieuw duidelijk dat de gemeente in de ogen van veel raadsleden meer werk moet maken van het voeren van een omgevingsdialoog in dit soort situaties omdat dan
alle betrokkenen die dat willen aan zo’n procedure deel kunnen noemen. In Sint-Oedenrode is gewerkt met een klankbordgroep, maar daar is lang niet iedereen tevreden over zo verwoordde Hans van der Vleuten, die gebruik maakte
van het inspreekrecht. Hij vond dat met name de meest betrokken omwonenden op deze manier buitenspel zijn gezet.
Publiekstrekker
Hoewel de verplaatsing naar de Borchmolendijk daar dus zeker zal zorgen voor meer verkeersoverlast is er volgens veel raadsleden dan juist weer minder overlast door het verdwijnen van AH van de Markt. Al is het wel de vraag of dat inderdaad ook zo zal zijn, want nagenoeg alle raadsleden hopen wel dat er in het nu vrijkomende pand een nieuwe publiekstrekker komt.

SINT-OEDENRODE – De gemeenteraad van Meierijstad zal over 14
dagen akkoord gaan om de veelbesproken verhuizing van Albert Heijn aan de Markt
in Sint-Oedenrode naar de Borchmolendijk mogelijk te maken.
Al meer dan 5 jaar leidt die verplaatsing tot veel discussie
over verkeersproblemen in het centrum, maar anderzijds zijn nagenoeg alle
raadsleden ook van mening dat verplaatsing van AH de enige oplossing is om het
Centrumplan voor Sint-Oedenrode uit te kunnen voeren.
En eigenlijk ziet ook niemand een betere mogelijkheid voor
de bevoorradingsroute zoals die nu wordt voorgesteld.
Tijdens de commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering die
donderdagavond plaatsvond kondigde P. Verbraak van Hier aan dat er in zijn ogen
sprake is van een ‘historische vergissing’ en kondigde hij aan een motie te
zullen indienen om die historische fout te voorkomen. Maar op vragen van
nagenoeg alle overige fracties of Hier ook een concreet voorstel heeft voor een
betere bevoorradingsroute kwam geen helder antwoord. En ook bleef onduidelijk
of Hier over twee weken alsnog met een motie hierover zal komen.
En wellicht komt er over 14 dagen, als de gemeenteraad
uiteindelijk moet besluiten over de veelbesproken verplaatsing, ook nog een motie
van Lokaal want die fractie is met name bevreesd dat de glazen pui van de
nieuwe AH, zoals die nu bedacht is, niet past bij het straatbeeld. Maar
wethouder Goijaarts maakte duidelijk dat dit een zaak is voor de
welstandscommissie en die is positief over de nu voorgestelde plannen voor de
nieuwe Albert Heijn in Rooi.
Overigens werd donderdagavond ook bij dit agenda-punt
opnieuw duidelijk dat de gemeente in de ogen van veel raadsleden meer werk moet
maken van het voeren van een omgevingsdialoog in dit soort situaties omdat dan
alle betrokkenen die dat willen aan zo’n procedure deel kunnen noemen. In
Sint-Oedenrode is gewerkt met een klankbordgroep, maar daar is lang niet
iedereen tevreden over zo verwoordde Hans van der Vleuten, die gebruik maakte
van het inspreekrecht. Hij vond dat met name de meest betrokken omwonenden op
deze manier buitenspel zijn gezet.
Hoewel de verplaatsing naar de Borchmolendijk daar dus zeker
zal zorgen voor meer verkeersoverlast is er volgens veel raadsleden dan juist
weer minder overlast door het verdwijnen van AH van de Markt. Al is het wel de
vraag of dat inderdaad ook zo zal zijn, want nagenoeg alle raadsleden hopen wel
dat er in het nu vrijkomende pand een nieuwe publiekstrekker komt.


over 14
dagen akkoord gaan om de veelbesproken verhuizing van Albert Heijn aan de Markt
in Sint-Oedenrode naar de Borchmolendijk mogelijk te maken.
Al meer dan 5 jaar leidt die verplaatsing tot veel discussie
over verkeersproblemen in het centrum, maar anderzijds zijn nagenoeg alle
raadsleden ook van mening dat verplaatsing van AH de enige oplossing is om het
Centrumplan voor Sint-Oedenrode uit te kunnen voeren.
En eigenlijk ziet ook niemand een betere mogelijkheid voor
de bevoorradingsroute zoals die nu wordt voorgesteld.
Tijdens de commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering die
donderdagavond plaatsvond kondigde P. Verbraak van Hier aan dat er in zijn ogen
sprake is van een ‘historische vergissing’ en kondigde hij aan een motie te
zullen indienen om die historische fout te voorkomen. Maar op vragen van
nagenoeg alle overige fracties of Hier ook een concreet voorstel heeft voor een
betere bevoorradingsroute kwam geen helder antwoord. En ook bleef onduidelijk
of Hier over twee weken alsnog met een motie hierover zal komen.
En wellicht komt er over 14 dagen, als de gemeenteraad
uiteindelijk moet besluiten over de veelbesproken verplaatsing, ook nog een motie
van Lokaal want die fractie is met name bevreesd dat de glazen pui van de
nieuwe AH, zoals die nu bedacht is, niet past bij het straatbeeld. Maar
wethouder Goijaarts maakte duidelijk dat dit een zaak is voor de
welstandscommissie en die is positief over de nu voorgestelde plannen voor de
nieuwe Albert Heijn in Rooi.
Overigens werd donderdagavond ook bij dit agenda-punt
opnieuw duidelijk dat de gemeente in de ogen van veel raadsleden meer werk moet
maken van het voeren van een omgevingsdialoog in dit soort situaties omdat dan
alle betrokkenen die dat willen aan zo’n procedure deel kunnen noemen. In
Sint-Oedenrode is gewerkt met een klankbordgroep, maar daar is lang niet
iedereen tevreden over zo verwoordde Hans van der Vleuten, die gebruik maakte
van het inspreekrecht. Hij vond dat met name de meest betrokken omwonenden op
deze manier buitenspel zijn gezet.
Hoewel de verplaatsing naar de Borchmolendijk daar dus zeker
zal zorgen voor meer verkeersoverlast is er volgens veel raadsleden dan juist
weer minder overlast door het verdwijnen van AH van de Markt. Al is het wel de
vraag of dat inderdaad ook zo zal zijn, want nagenoeg alle raadsleden hopen wel
dat er in het nu vrijkomende pand een nieuwe publiekstrekker komt.