Vernieuwing damwanden Zuid Willemsvaart in volle gang

MEIERIJSTAD - Rijkswaterstaat is half oktober gestart met onderhoudswerkzaamheden aan de oevers van de Zuid-Willemsvaart binnen de gemeente Meierijstad. Vanaf de Maxwell Taylorbrug tot aan Sluis 5 bij Keldonk worden over een lengte van in totaal 575 meter delen damwanden vervangen en 15 fauna uitstapplaatsen vernieuwd.

MEIERIJSTAD - Rijkswaterstaat is half oktober gestart met onderhoudswerkzaamheden aan de oevers van de Zuid-Willemsvaart binnen de gemeente Meierijstad. Vanaf de Maxwell Taylorbrug tot aan Sluis 5 bij Keldonk worden over een lengte van in totaal 575 meter delen damwanden vervangen en 15 fauna uitstapplaatsen vernieuwd.
Ter hoogte van de Sluishoek aan de kant van Zijtaart zijn de werkzaamheden goed te zien. Daar liggen oude damwanden die van de oevers loskomen op dit moment opgestapeld aan de waterkant. De betonplaten krijgen een herbestemming. De beste delen gaan naar boerderijen en de rest wordt gebroken voor een tweede leven als fundering.

Groot onderhoudsplan
De werkzaamheden in Meierijstad zijn onderdeel van een groot onderhoudsplan dat begin maart 2019 bij de Zuid Willemsvaart in Nederweert begon. Volgens Inge Janssen van de afdeling communicatie van Rijkswaterstaat is de oeverbescherming op diverse plekken verouderd of in slechte staat. Hierdoor kunnen bermen en taluds instorten, wat kan leiden tot onveilige situaties voor weggebruikers en scheepvaart. De werkzaamheden worden grotendeels vanaf het water uitgevoerd met behulp van kranen en machines op een ponton. Werkschepen en vrachtwagens voeren materiaal aan en af. Alleen klein grondverzet vindt vanaf de oever plaats.

Beperkte overlast
Hoewel de ponton in de breedte een flink deel van het kanaal in beslag neemt leveren de werkzaamheden weinig hinder op voor de scheepvaartop. Er blijft zeker één vaarrichting open, waardoor schepen het werk gewoon kunnen passeren. Ook voor de weggebruiker is er geen hinder. Rijkswaterstaat zorgt er ook voor dat de geluidsoverlast voor de omgeving bij het plaatsen van damwanden zoveel mogelijk beperkt blijft. Helemaal geluidsstil is het werk echter niet vanwege het in de grond trillen van de damwanden wat hoor- en voelbaar kan zijn. Als alles volgens plan verloopt is de klus in februari 2020 geklaard.

Zuid-Willemsvaart
Fotograaf: Hans Hultermans