Verlegging komgrens voor opvanglocatie Bremweg

Verlegging komgrens voor opvanglocatie Bremweg

SCHIJNDEL - Op 30 oktober 2023 heeft de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld voor de bouw van woningen op de opvanglocatie aan de Bremweg - Heiweg in Schijndel. In de huidige situatie valt de geplande bebouwing buiten de bebouwde kom. Het college heeft daarom besloten om de verkeerskundige komgrens te verleggen zodat de planlocatie binnen de kom komt te liggen.

De aangrenzende wegen van de planlocatie, de Heiweg en Bremweg, blijven buiten de bebouwde kom zoals in de huidige situatie.Hiervoor moeten op twee locaties nieuwe komborden, in overeenstemming met de nieuwste richtlijnen, geplaatst worden. De locaties waarover het gaat zijn aan de westkant van de planlocatie, grenzend aan de Bremweg en aan de oostkant van de planlocatie, grenzend aan de Heiweg.

Verkeerskundige komgrens wordt verlegd voor bouw woningen aan de Bremweg
Fotograaf: Bas Ulehake