Verklaring burgemeester Kees van Rooij; 'Het allerbelangrijkste is gezondheid'

MEIERIJSTAD – In verband met de coronacrisis heeft burgemeester Kees van Rooij vandaag een verklaring uitgegeven, bestemd voor de inwoners van Meierijstad.

We plaatsen die verklaring integraal. Los daarvan had Omroep Meierij vandaag een lang interview met Van Rooij. Dat zullen we later vandaag online publiceren en op televisie uitzenden.

Voor nu, de verklaring van de burgemeester.

Beste inwoners, ondernemers en organisaties in Meierijstad,

We zitten in een voor ons ongekende situatie. Een situatie waarvan de impact, ook in Meierijstad, enorm is. Maar ook een situatie waarvan ik zie dat we er samen de schouders onder zetten. Hoever de maatregelen ook gaan: ze ontmoeten steeds begrip en medewerking. Als er ooit sprake is van de Kracht van Samen dan is het nu.

De eerste besmetting in Meierijstad werd gemeld op vrijdag 6 maart jongstleden. Nu, een ruime week later, leven we in een heel andere werkelijkheid. Het virus breidt zich in een rap tempo uit in Brabant. In Meierijstad zien we in verhouding een hoog percentage besmettingen.

Ik leef mee met de getroffen gezinnen in Meierijstad. Waar je normaal gesproken meer aandacht krijgt als je ziek bent, raak je nu juist geïsoleerd van de buitenwereld. Op het moment dat ik dit schrijf zijn er in Meierijstad inmiddels drie dodelijke slachtoffers te betreuren.

Mijn bijzondere waardering gaat uit naar de zorginstellingen, huisartsen, GGD ’s en andere hulpverleners in de zorg. Zij staan onder grote druk, een druk waarvan we hopen dat die beheersbaar blijft als we ons allemaal aan de afgekondigde maatregelen houden.

Met name onze ouderen hebben het moeilijk in Meierijstad. We zien dat de groepsactiviteiten stoppen nu ook onze (oudere) vrijwilligers het advies opvolgen.

Ik zou dan ook een oproep willen doen aan u allen om naar elkaar om te zien. Kijk of er mensen in uw omgeving zijn waarvoor u van betekenis kunt zijn. Een boodschap doen, een maaltijd verzorgen of even een telefoontje kan in het leven van mensen nét dat lichtpuntje zijn in een tijd waar eenzaamheid op de loer ligt. Ik zie ook in Meierijstad al mooie initiatieven ontstaan om elkaar te helpen.

De crisis raakt het veiligheidsgevoel van inwoners. Veel mensen geven gehoor aan de oproep voor sociale onthouding. Alleen samen kunnen we de crisis de baas worden en voorkomen dat we in een situatie terecht komen waarbij het aantal slachtoffers de capaciteit van onze zorg overschrijdt.

Voorzieningen zoals zwembaden, sportaccommodaties, gemeenschapshuizen, theaters en bibliotheken zijn dicht. De gevolgen voor onze ondernemers, winkeliers en horeca zijn groot. Ondanks dat zij hun zorgen hebben, zie ik óók dat de ondernemers in Meierijstad veel begrip hebben voor de situatie en de maatregelen serieus nemen. Met organisaties van evenementen is contact opgenomen: het afgelasten, ook van kleinere evenementen, levert geen enkele discussie op. Organisaties begrijpen de situatie en stellen hun evenement uit of gelasten deze af. Terwijl dat tóch een teleurstelling moet zijn…

Mijn waardering gaat ook uit naar het onderwijs en de kinderopvang in Meierijstad. We onderhouden regelmatig contact en ik weet dat de crisis een enorme wissel trok op hun uithoudingsvermogen. Zij kampten met zieke leraren, leiders en zieke kinderen. Het open blijven van onderwijs en kinderopvang, een maatregel die zij met man en macht opvolgden, stuitte ook op onbegrip: onbegrip dat niet bij hen thuis hoort. Met de nieuwe maatregel van het kabinet sluiten scholen en kinderopvang tot en met 6 april. Een uitzondering geldt voor kinderen van ouders of verzorgers in cruciale beroepen.

In onze eigen organisatie zie ik dat er hard wordt gewerkt, in de regionale crisisorganisatie en lokaal. Medewerkers die thuis kúnnen werken doen dit, medewerkers met klantcontacten zoeken maatoplossingen en onze dienstverlening – met in achtneming van alle maatregelen – gaat zoveel mogelijk door.

Ik ben trots op u allen.

Ik hoor, weet en zie dat de genomen maatregelen diep ingrijpen, maar ook zorgen voor saamhorigheid. Er ontstaan spontaan tal van initiatieven om elkaar hulp te bieden.

Je ziet in Meierijstad de Kracht van Samen en we zetten eensgezind de schouders onder wat nodig is, ongeacht de gevolgen. Ik wil me daarom graag bij u aansluiten en zal mijn uiterste best doen om de gevolgen, ook in Meierijstad, beheersbaar te houden.

Uiteindelijk weten we allemaal dat gezondheid het allerbelangrijkste is in een mensenleven.

Met waardering,

Kees van Rooij,

Burgemeester