Vergrijzing Meierijstad vraagt andere manier van bouwen

MEIERIJSTAD – Meierijstad vergrijst in een hoger tempo dan vergelijkbare gemeenten. In 2040 is éénderde van de inwoners van Meierijstad 65-plusser. Een groot deel van deze mensen is zelfs 75 jaar of ouder. Dat betekent dat Meierijstad op een heel andere manier moet nadenken over bouwen voor ouderen.


De meeste mensen willen thuis blijven wonen. Dat betekent dat Meierijstad actie moet ondernemen om al die mensen een geschikte woonplek te bieden. De gemeente heeft daarom een onderzoek laten doen. Daaruit blijkt dat de gemeente er niet is met aanpassingen in huis of alleen maar meer standaard bejaardenappartementen bouwen. Het gaat ook om geschikte woonomgevingen. Ouderen willen graag dicht bij winkels en zorgvoorzieningen wonen. Om eenzaamheid tegen te gaan zijn ruimtes nodig waar mensen elkaar dicht in de buurt kunnen ontmoeten.

Langer thuis wonen

Het begrip “langer thuis wonen” is al jaren onderwerp van studie. Ook in het onderzoek dat de gemeente Meierijstad heeft laten doen speelt dat een belangrijke rol en is het meteen één van de punten van aandacht. In ieder geval speelt het een rol in de manier waarop Meierijstad woningbouwplannen moet gaan maken.

“Langer thuis” betekent dat een volgend huis waar ouderen noodgedwongen naar toe zouden moeten geen “thuis” zou zijn. Dat kan ertoe leiden dat ouderen niet bereid zijn te verhuizen. Daarom wijzen de onderzoekers erop dat “langer thuis” niet moet gaan over wonen in het huis waar mensen altijd gewoond hebben, maar over langer zelfstandig wonen in een woonvorm die beter aansluit bij de woonzorgbehoefte.

Vitaal wonen

Dat betekent volgens de onderzoekers “vitaal wonen” en daar zou het beleid van de gemeente Meierijstad de komende jaren op toegespitst moeten zijn. Het aanbod van woonvormen voor ouderen moet groter worden dan een standaard huurappartement met twee of drie kamers, zoals veel ouderen willen. Er moet meer gebouwd worden voor verschillende groepen ouderen. Daarnaast zullen er ook flink wat woningen moeten worden aangepast met bijvoorbeeld trapliften of het verplaatsen van de badkamer naar de benedenverdieping.

Een ander knelpunt, aldus de onderzoekers, is dat in veel kleine kernen de nodige voorzieningen voor ouderen niet in de buurt zijn en dat er geen goed openbaar vervoer is. Ook daar moet de gemeente stappen zetten.

Foto Thiago Barletta by Unsplash