Verbouwing oud politiebureau Veghel gaat voorlopig niet door

VEGHEL - Het gemeentebestuur van Meierijstad gaat zich opnieuw bezinnen over de verbouwing van het voormalige politiebureau in Veghel. Dat zou verbouwd gaan worden en daar was al een bedrag van 1,3 miljoen euro voor uitgetrokken.

Maar nu de stichting “Ons Welzijn” die een flink deel van dat pand huurt, heeft laten weten zich elders te willen gaan vestigen , ontstaat er volgens de gemeente een nieuwe situatie. En daarom wil het gemeentebestuur nu pas-op-de-plaats maken met de voorgenomen verbouwing.

Het politiebureau aan het Stadhuisplein in Veghel, dat in 1988 is gebouwd, is sterk verouderd. De gemeente heeft het pand twee jaar geleden uit strategische overwegingen aangekocht en verhuurt een deel nu terug aan de politie die er een steunpunt in heeft gevestigd en ook de BOA’s vinden er onderdak.

Huurders

De gemeente is vervolgens op zoek gegaan naar huurders, liefst in het Zorgdomein en dat is gelukt.

Area en Ons Welzijn huren nu een flink deel van het pand, dat door een forse verbouwing toekomstbestendig en duurzaam zou worden gemaakt.

Maar nu Ons Welzijn heeft besloten het pand te gaan verlaten en zich te willen gaan vestigen in het pand van Leefgoed in het Kloosterkwartier, wil de gemeente zich gaan bezinnen op de te nemen stappen met betrekking tot de verbouwing.

“Door nu niet te verbouwen wordt impliciet gekozen voor een duurzame investering” zo omschrijft de gemeente dit besluit in een woensdag openbaar gemaakte raadsinformatiebrief.

Hart

De fractie van Hart zegt op de eigen website spijt te hebben van het feit dat ze twee jaar geleden uiteindelijk toch hebben ingestemd met de aankoop van het politiebureau, hoewel ze er eigenlijk op tegen waren.

“De politie wilde zo graag van het pand in Veghel af dat ze in ruil daarvoor het politiebureau in Schijndel beloofden open te houden”, aldus Hart die achteraf concludeert dat behoud van het politiebureau in Schijndel te belangrijk te hebben gemaakt.