Verbouwing bestuurscentrum Sint-Oedenrode gaat volgende fase in

SINT-OEDENRODE - De gemeente Meierijstad is gestart met de architectenselectie voor de verbouwing van het bestuurscentrum aan het Burgemeester Wernerplein in Sint-Oedenrode. Hiermee wordt de wens van de omgeving en de raad om veel aandacht te geven aan het esthetische geheel gehonoreerd.

De gemeentelijke werkgroep zal na een openbare inschrijffase vijf architectenbureaus uitkiezen. Deze mogen vervolgens hun visie presenteren aan een grote groep gebruikers, deskundigen, omwonenden en inwoners. Zij beoordelen de architecten, waarna het bureau met de hoogste score zijn plan mag gaan uitvoeren. Architecten hebben de opdracht gekregen om eerst naar het totale pand te kijken, waarna het voorste deel verder uitgewerkt zal worden. Wethouder Rik Compagne laat weten tevreden te zijn over de huidige ontwikkelingen: “Een toekomstbestendig bestuurscentrum in Sint-Oedenrode met behoud van een raadzaal is één van de speerpunten uit het coalitieakkoord. Fijn dat we nu weer een stap richting de realisatie kunnen zetten.”

Duurzaamheid
Een van de hoofdthema’s bij de verbouwing is duurzaamheid. Hier zal de komende tijd stapsgewijs aan gewerkt worden, aangezien het stroomnet overbelast is en de grote vraag naar elektriciteit die nodig is om het gebouw te verduurzamen, niet geleverd kan worden. De gasaansluiting zal hierdoor tijdelijk nog behouden blijven.

Er gaat onderzocht worden of onderdelen uit de ontwerp- en bouwfases naast elkaar opgepakt kunnen worden, zodat het vernieuwde bestuurscentrum eerder in gebruik kan worden genomen. Tot die tijd wordt een deel van het nu nog deels leegstaande gebouw gebruikt als noodopvang voor 70 asielzoekers over een periode van drie maanden. Waarvoor het achterste deel van het gebouw gebruikt zou kunnen worden, gaat nog over gesproken worden.