"Verbetering lokale omroep vergt meer geld en betere regelgeving'

Aanbevelingen naar aanleiding van pilot waar Omroep Meierij aan meedeed

MEIERIJSTAD - Er valt veel te verbeteren aan de omstandigheden waaronder lokale omroepen opereren. Het feit dat lokale omroepen voor hun financiering afhankelijk zijn van gemeentes blijkt niet zelden een probleem.

Dat schrijft het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek in het rapport “De lokale omroep op stoom: de weg naar professionalisering’. Het rapport wordt deze week gepubliceerd. Het is het resultaat van een jaar lang onderzoek in het kader van de pilot Professionalisering Lokale Omroepen.

Pilot Omroep Meierij

Binnen deze pilot hebben twintig projecten bij in totaal 26 lokale omroepen met steun van het Stimuleringsfonds een jaar lang geëxperimenteerd met het toevoegen van journalistieke professionals aan hun redacties. Omroep Meierij was één van omroepen die aan die pilot hebben meegedaan. Omroep Meierij deed mee omdat het in z’n huidige vorm een jonge omroep is die drie jaar geleden vol ambitie begon na de fusie van de gemeente Meierijstad.

De bedoeling van het project was te onderzoeken of lokale omroepen zelfstandig kunnen opereren. Behalve dat de financiële bijdragen van gemeente vaak niet voldoende zijn moet er volgens het fonds ook helderheid zijn over het wettelijk kader waarbinnen de lokale omroepen opereren. De basisbedragen moeten worden verhoogd en er moet worden voorkomen dat een lokale omroep afhankelijk wordt van een gemeente.

“Professionalisering is nodig om lokale omroepen – al dan niet in samenwerkingsverbanden – een volwaardige rol te laten spelen op gebied van lokale nieuws- en informatievoorziening,” aldus het Stimuleringsfonds.

Nieuwsaanbod diverser

Binnen de pilot die door het Stimuleringsfonds wordt uitgevoerd, is duidelijk zichtbaar hoe positief de invloed is van professionele journalistieke krachten die aan lokale omroepen worden toegevoegd. Het nieuwsaanbod bij deze omroepen werd diverser, beter toegespitst op de verschillende kernen in het verzorgingsgebied van de omroep en de online bereikscijfers namen toe.

Verplichting

Om het netwerk van lokale omroepen te versterken, doet het Stimuleringsfonds een achttal aanbevelingen aan het Ministerie van OCW. Zo dient de lokale omroep de verplichting te krijgen om nieuws te brengen en dient de verplichting om op alle platformen (radio, tv en internet) actief te zijn te worden losgelaten. Daarnaast moet de minimale bijdrage uit het Gemeentefonds omhoog: naar 2 euro per inwoner.