Veiligheidsbeleid gemeente: meer focus nodig

MEIERIJSTAD – Veiligheid en gezondheid zijn belangrijke speerpunten voor de gemeente Meijerstad. Daarom heeft de gemeente een integraal veiligheidsplan gemaakt. Daarin staat wat Meierijstad van 2019 tot en met 2022 wil verbeteren aan veiligheid en gezondheid. De rekenkamer van de gemeente onderzocht hoe het staat met de plannen en ambities. De conclusie? De gemeente is ambitieus, doet goed werk maar moet nog wel meer focussen op concrete doelen.

Bureau Alpha en Unravelling deden samen onderzoek of het voldoende lukt om de ambities uit het integrale veiligheidsplan waar te maken. In het plan staan vier belangrijke aandachtspunten: zorg en veiligheid voor kwetsbare personen, voorkomen en tegengaan van radicalisatie en polarisatie, het aanpakken van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit en het tegengaan van mensenhandel en arbeidsuitbuiting.


Verbeterpunten
Donderdag 9 september werd het rapport van de rekenkamer tijdens een beeldvormende avond gepresenteerd. De algemene conclusie was dat Meierijstad hoge ambities heeft en dat het belangrijk is dat dit geen valkuil wordt. In het rapport staan vier belangrijke aanbevelingen om dat te voorkomen:
1. Het is verstandig om de taken duidelijker af te bakenen.
De gemeente moet kiezen welke taken en projecten ze wel of niet doet on te voorkomen dat alles maar ‘een beetje’ gebeurt. Duidelijke keuzes maken en daarop focussen helpt om de plannen ook goed uit te voeren.
2. De gemeente legt veel nadruk op alles zelf willen doen.
Dat kan een valkuil zijn. Het advies is om meer de regie te nemen en organisaties te faciliteren.
3. De ambitie om informatie gestuurd te werken kan nog verbeterd worden.
Dit betekent dat de gemeente nog beter op basis van informatie plannen en projecten kan werken.
4. Maak bij ingewikkelde of vastgelopen gevallen meer en ook eerder gebruik van regionale partners
.

Op 21 oktober staat het onderzoek op de agenda van de oordeelsvormende avond van de gemeenteraad. Op 4 november volgt dn de besluitvormende avond.