Veghelse Lambertuskerk open voor bezichtiging

VEGHEL – De Sint-Lambertuskerk aan de Markt is in de maanden juli, augustus en september geopend voor bezichtiging. Er is een uitgebreide informatiebrochure in bruikleen beschikbaar. Maar desgewenst leidt een gids de belangstellenden door het kerkgebouw, laat André Velthausz weten. De kerk is voor bezichtiging geopend op de zaterdagen 9, 16, 23, 30 juli, 6, 13, 20, 27 augustus, 3 en 10 september van 12.00 uur tot 16.00 uur.

De Lambertuskerk is het monumentale middelpunt van Veghel. De kerk is bekend in de verre omgeving en ruim 159 jaar geleden ontworpen door de bekende architect Pierre Cuypers. De buitenkant is bij de meeste mensen wel bekend, maar ook de binnenkant is het bekijken meer dan de moeite waard. De hand van Cuypers is overal zichtbaar in de gewelven, beelden, beschilderingen en nog veel meer.

Gratis rondleidingen
Dit jaar zal iedere zaterdag een bepaald onderwerp speciale aandacht krijgen zoals arcaturen, gebrandschilderde ramen, beelden en kruiswegstaties, oude kazuifels, monstransen en kelken. Ook is er de mogelijkheid om met een kleine groep onder begeleiding naar het zangkoor te gaan. Vanaf hier bekijk je de kerk vanuit een heel ander gezichtspunt. Daarnaast krijgt men bijzonderheden over het orgel te horen. De kerk is rolstoel toegankelijk. De rondleidingen zijn gratis. Een vrijwillige bijdrage in de restauratiekosten is altijd welkom.

Voor nadere informatie kan men contact opnemen met André Velthausz: 0413-365258

Lambertuskerk in Veghel