Veghel in Hout gaat dóór !

VEGHEL - Veghel in Hout gaat dit jaar door.

Van maandag 30 augustus tot en met vrijdag 3 september mogen zo’n 850 kinderen timmeren in het bouwdorp in het Julianapark.

Wel met extra corona-maatregelen en enkele beperkingen maar…Veghel in Hout gaat dus door.

Vrijwilligers

De organisatie is daar heel blij mee, maar is nog wel op zoek naar extra vrijwilligers om alles in goede banen te leiden.

Voorzitter van Veghel in Hout Ed van Uden is opgelucht: “Vanaf september 2020 zijn bestuur en de diverse commissies aan de slag gegaan om een goed coronaplan op te stellen. Daar plukken we nu de vruchten van. Het plan hoeft op slechts enkele kleine punten aangepast te worden. Het hele bestuur staat achter de maatregelen die samen met gemeente en veiligheidsregio zijn besproken.”

Gezinskaarten

In de voorverkoop bouwdorpkrant, die ouders hebben gekregen bij het ophalen van de bouwdorpkaarten, is aangegeven dat er gebruik gemaakt gaat worden van gezinskaarten en bezoekerskaarten. Ieder gezin heeft bij het ophalen van de bouwdorpkaarten éen gezinskaart gekregen. Deze gezinskaart geeft één ouder per gezin toegang tot het park. Dit blijft gehandhaafd. Op maandag en andere dagen mogen twee hulpouders meehelpen met het bouwen van de hut. Het bestuur zal er op toezien dat er niet meer dan twee hulpouders zijn per hut. Van Uden: “Ouders die niet meehelpen met het bouwen van de hut kunnen zich vrij bewegen in het park met inachtneming van anderhalve meter. Naast de anderhalve meter zijn er desinfectiepunten in het park en worden grote druktes vermeden.”

Regels

De bezoekerskaarten waren bedoeld om ook andere mensen naast de ouders toe te laten tot het park. Deze ingang zou om 10.30 opengaan, maar dat gaat niet door. Het bestuur gaat ervan uit dat de ouders zich aan de regels houden, zodat de kinderen kunnen genieten van een geweldig bouwdorp. “We vinden het belangrijk dat de 850 kinderen die meedoen aan het bouwdorp veilig hun hut kunnen bouwen, bovendien moeten de vrijwilligers veilig hun werk kunnen doen”, aldus Ed van Uden.