Veel wensen in de raad: van verplichte zonnepanelen tot brieven in klare taal

MEIERIJSTAD – De gemeenteraad van Meierijstad wacht donderdag een bomvolle agenda. Er wordt gesproken over onder meer de begroting, het huisvestingsplan voor de scholen en de vraag of al dan niet meer bedrijventerreinen nodig zijn. Vooral de begroting is voor veel partijen traditioneel een moment om door middel van amendementen geld en aandacht te vragen voor hun idealen. Er staat er donderdag dan ook heel wat op de rol.

Verplichte zonnepanelen
De PvdA, HIER en D66 willen dat bedrijven die nieuw gaan bouwen in Meierijstad, verplicht worden zonnepanelen op hun daken te leggen. Die verplichting is er nu nog niet, maar de drie partijen willen dat de gemeente in ieder geval gaat onderzoeken of dat mogelijk gemaakt kan worden. In het kader van verduurzaming dienen PvdA, D66 en Gemeentebelang Meierijstad samen een motie in waarin zij burgemeester en wethouders oproepen een plan te maken waarin staat hoe mensen en woningcorporaties in Meierijstad gestimuleerd kunnen worden hun koop- en huurhuizen sneller te verduurzamen. Ze denken daarbij aan zonnepanelen, warmtepompen en groene daken. Volgens de drie partijen wordt dat steeds urgenter naarmate de energieprijzen stijgen.

School Veghels Buiten
Tijdens een commissievergadering over het nieuwe huisvestingsplan voor de scholen bleek onder meer dat een nieuwe school in Veghels Buiten nog geen gelopen race is. D66 wil vastgelegd hebben dat er een onderzoek komt naar de gevolgen voor andere scholen als er in Veghels Buiten een nieuwe school komt.D66 en Hart willen dat er in het scholenplan iets wordt opgeschreven over kinderen die extra aandacht nodig hebben. Volgens de partijen zijn daarvoor extra vierkante meters nodig waar die kinderen les kunnen krijgen. Dat moet worden vastgelegd in het huisvestingsplan.

Ambtenaren moeten klare taal schrijven
Hart heeft een aantal wijzigingen op de begroting aangekondigd. De partij wil dat er in de begroting wordt opgenomen dat ambtenaren worden getraind zodat brieven van de gemeente aan burgers in klare taal worden geschreven. Desnoods moet er een lezerspanel worden geformeerd dat brieven op duidelijkheid controleert. Hart wil ook dat er 50.000 euro wordt uitgetrokken waarmee de bewoners van de Bloemenwijk in Schijndel zelf een visvijver kunnen aanleggen. En Hart vraagt een bedrag van 10.000 euro om mensen in Veghel-Zuid die geen Nederlands spreken in hun eigen taal kenbaar te maken dat ze hun rotzooi in de afvalcontainers moeten gooien en niet langs de weg.

Borstkankeronderzoek
Tenslotte dient Hart een motie in om de gemeenteraad een brief te laten schrijven aan het demissionaire kabinet. Daarin zou dan moeten staan dat Meierijstad het geen goed idee vindt om het periodiek borstkankeronderzoek in Nederland niet éénmaal per twee jaar, maar éénmaal per drie jaar uit te voeren. Dat leidt volgens Hart tot verslechtering van de preventieve zorg.

De raadsvergadering begint donderdag 4 november om 19.30 uur in het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode. Als het niet lukt om alle agendapunten binnen een redelijke tijd te behandelen dan wordt de vergadering 11 november voortgezet. De vergadering is ook te volgen via de website van de gemeente.

De raadszaal in Sint-Oedenrode