Veel jongeren zitten niet lekker in hun vel

Veel jongeren in de regio zitten niet lekker in hun vel. Dat blijkt uit onderzoek dat GGD Hart voor Brabant onder 12.000 jongeren deed. 1 op 3 jongeren voelt zich eenzaam, 1 op de 5 voelt zich psychisch ongezond en 3 op de 10 jongeren voelt zich wel eens onveilig. En dat was nog vóórdat corona uitbrak. Verontrustend is dat in eerdere onderzoeken de cijfers gunstiger waren. Wat vindt jongerenwerker Jack Elbers van Welzijn De Meierij van deze cijfers?

Herkenbaar

“Best herkenbaar,” vast Jack kort maar krachtig samen. “Ook wij merken in ons werk dat er steeds meer jongeren zijn die niet lekker in hun vel zitten of bij wie het thuis niet zo lekker loopt. Dat is geen nieuwe trend, want we signaleren dat al langer.” Eén duidelijke oorzaak kan Jack niet aanwijzen. “Jongeren komen bij ons met heel uiteenlopende vragen en problemen. Soms hebben ze schulden of zitten ze in een lastige thuissituatie . Anderen voelen zich depressief of ongelukkig. Wat er ook is: wij willen ze een veilige omgeving bieden waar ze alles kunnen bespreken en waar we als het nodig is samen stappen zetten naar goede begeleiding of hulp.”

Invloed social media

Hoe uiteenlopend de vragen en problemen van jongeren ook zijn: er is toch één ding dat grote invloed heeft in het leven van jongeren. En dat zijn de social media. Jack licht toe: “Social media zijn niet meer weg te denken uit het leven van een jongere. Dat kan heel handig zijn, bijvoorbeeld om te appen met vrienden. Maar veel jongeren spiegelen zich aan het perfecte plaatje dat op social media te zien is. Dat geeft een vertekend beeld.” In dat opzicht is het goed dat de wereldberoemde Nikkie de Jager uit Uden in haar vlog vertelde dat ze transgender is én dat mensen haar daarmee probeerden te chanteren. Het laat zien dat achter dat perfecte plaatje altijd iemand schuilgaat die ook te maken heeft met tegenvallers, lastige zaken en moeilijke momenten.

Invloed coronacrisis

Veel jongeren zaten dus voor de coronacrisis al niet zo lekker in hun vel. Heeft de coronatijd daar extra negatieve invloed op? Ook daarop kan Jack geen eenduidig antwoord geven. “Elk mens is anders. Wat voor ons de afgelopen periode wel een belangrijk aandachtspunt was: van sommige jongeren wisten we dat ze niet lekker in hun vel zaten. We vroegen ons af hoe we bij hen een vinger bij hen aan de pols konden houden.” Normaal kunnen jongeren binnenlopen bij het Jongerencentrum HONK1224 in Mariëndael. Dat ging niet meer. De jongerenwerkers onderhielden online contact, maar kozen ook voor een persoonlijke aanpak. “We hebben met jongeren die dat wilden een ‘Straattakkie’ gedaan. Dat waren één-op-één wandelingen, waarbij we een jongere op gepaste afstand toch persoonlijke konden spreken. In een aantal gevallen hebben we ook telefonisch of met beeldbellen vinger aan de pols gehouden. Zelf zijn we meer de straat opgegaan om jongeren te zien en spreken.”

Extra alert

De jongerenwerkers waren extra alert op signalen dat het niet goed ging met jongeren. “Van sommige jongeren wisten we dat ze extra kwetsbaar waren, zoals jong mantelzorgers,” vertelt Jack. “Daar onderhielden we extra contact mee. We horen nu ook van jongeren dat ze soms uit verveling meer zijn gamen of gebruiken.” Dat is ook wel begrijpelijk, want alles was dicht. Jongeren werden zelfs van hangplekken weggestuurd. En in sommige gezinnen liepen spanningen op, doordat je meer ‘op elkaars lip’ zat.” Toch constateert Jack ook een positief punt. “Gelukkig is het aantal meldingen van kindermishandeling of huiselijk geweld niet geëxplodeerd.

Extra kwetsbaar

Inmiddels is Honk1224 in Mariëndael weer geopend en hebben jongeren onder de 18 weer wat meer bewegingsvrijheid gekregen. Ook de informatie-inloop ’s middags en het de open inloop ’s avonds zijn weer hervat. Toch maakt Jack zich grote zorgen over het welzijn van de jongeren. “De coronacrisis maakt jongeren extra kwetsbaar. Ik maak me ernstig zorgen over jongeren die hun (bij)baan verliezen door de economische crisis. Juist een baan geeft een stabiele basis. Het geeft naast geld ook structuur en zelfvertrouwen.”

Tips

Niet alle jongeren kunnen thuis hun gevoelen of problemen bespreken. Jack benadrukt dat jongeren altijd welkom zijn om hun verhaal in vertrouwen te vertellen. Hij geeft jongeren die dat moeilijk vinden alvast drie tips mee:

1. Spiegel je niet aan het ideaalbeeld van social media of anderen.

2. Bespreek met iemand die je vertrouwt wat je bezighoudt. Dat kan een ouder, vriend, docent, familielid of jongerenwerker zijn. Praten lucht op en helpt echt!

3. Vraag hulp als je het niet alleen aankunt. We zijn er voor jou!