Veel animo voor Foodpark fase 4

Het Foodpark in Veghel

VEGHEL – Er is grote honger naar genoeg ruimte voor bedrijventerreinen in Meierijstad. Op het Foodpark in Veghel is nog ruim 20 hectare beschikbaar. En daar is veel animo voor. Als het aan het college van b & w ligt kan halverwege 2023 de uitgifte van deze laatste percelen van het bedrijventerrein starten. Zij hebben het bestemmingsplan voor Foodpark fase 4 goedgekeurd. Op 15 december komt dit bestemmingsplan ter vaststelling in de gemeenteraad.

De bijna 50 hectare grond die al eerder op het Foodpark te koop was, is inmiddels bebouwd. Niet alleen met bedrijven die actief zijn in de foodsector. Er zitten ook voor grootschalige logistieke bedrijven, zoals Alliance Healthcare. Ook de percelen die volgend jaar te koop komen, zijn niet exclusief voor foodbedrijven.


Bouwkosten
Wethouder Goijaarts verwacht niet dat de huidige economische tegenwind en explosief stijgende bouwkosten een spelbreker zijn. Hij verwacht dat de animo voor de kavels onverminderd groot zal zijn. Er is volgens hem nog steeds veel interesse vanuit de markt naar bedrijventerrein in Meierijstad. Overigens is bekend dat logistiek bedrijf Van Acht zo’n 6 hectare in het nieuwe deel van Foodpark wil kopen. Het bedrijf bouwde eerder op het foodpark een enorm distributiecentrum dat overigens meer dan 16.000 zonnepanelen op het dak heeft liggen. Het Foodpark ligt tussen Veghel en Zijtaart. Aan de rand van het Foodpark komt een groene buffer en waterberging aan de Biezendijk. Deze groene buffer zal ongeveer 11,5 hectare groot zijn.

Tekening fase 4 van het Foodpark met de groene buffer aan de Biezendijk.