Veel activiteiten NLdoet afgelast, maar er is genoeg werk aan de winkel

MEIERIJSTAD - Op 13 en 14 maart is het weer zover: NLdoet. Ook in Meijerijstad zijn voldoende projecten waarbij iedereen een handje helpen om de buurt of het dorp een beetje mooier te maken. Al blijft het door de uitbraak onzeker of alle projecten doorgaan.

NLdoet is de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Het Oranjefonds wil zo mensen laten ervaren hoe belangrijk én leuk vrijwilligerswerk is. Veel organisaties grijpen de kans om net een stapje extra te kunnen zetten. Dat geldt ook voor Meierijstad. Op www.nldoet.nl staan maar liefst 37 projecten binnen onze gemeentegrenzen.

Er is voor elk wat wils, al is er een duidelijke tendens zichtbaar. Verreweg de meeste projecten vallen in de categorie opknappen,. Daarna scoort tuinieren met 9 projecten het hoogste. Opvallend is dat in de grootste kern het laagste aantal projecten is aangemeld. Voor Veghel staat de teller op 6 projecten. In Sint Oedenrode kun je kiezen uit 14 projecten en in Schijndel zelfs uit 17. De vraag rijst of er in kleinere kernen meer te doen is of dat er juist meer onderlinge verbinding is waardoor er eerder projecten gestart en uitgevoerd worden.

Alle beetjes helpen

Jan van de Vossenberg kiest voor de laatste optie. Als voorzitter van de Vrijwilligerscentrale Keldonk en stichting Korenmolen De Hoop meldde hij twee projecten aan voor NLdoet: opknappen van de evenementenborden en het verder opknappen van de molen en directe omgeving. “We hebben besloten om deze acties uit te stellen naar een later moment. Uitstel is ons geen afstel. In een kleine kern weet je vaak wel wie je waarvoor kunt vragen. Daardoor kun je mensen heel actief en persoonlijk benaderen om te helpen bij een klus. Misschien is het daarom in een dorp wel gemakkelijker om helpende handen te vinden. Meedoen met NLdoet heeft het voordeel dat je op één dag een klus kunt klaren. Als je tijdig je project aanmeldt, kun je ook een financiële bijdrage aanvragen. Alle beetjes – in geld en menskracht – helpen. En ook mooi: via de website kregen we een aanmelding van iemand die wil helpen bij de molen.”

Veel animo

Annemarie van den Tilaar van Zorg om het Dorp in Boerdonk is het grotendeels met Jan eens. “In kleinere kernen is het misschien een voordeel dat er meer mensen zijn die willen helpen. Maar in grotere gemeenten zijn er meer mensen en zou je dus ook meer vrijwilligers kunnen hebben. Wij organiseren elk jaar tijdens NLdoet een speciale activiteit. We merken we dat de animo om aan NLdoet mee te doen – als vrijwilliger of als bezoeker groot is. Meestal komen er zo’n 50 personen. Op een inwoneraantal van 750 vind ik dat een heel mooi aantal. Dit jaar hadden we voor 55+’ers een ontmoetingsdag met een lentelunch en een zelfgemaakte muzikale bingo gepland. Dit is een kwetsbare groep. Daarom hebben wed besloten om de activiteit uit te stellen. We hebben de ervaring dat elk jaar mensen zich spontaan aanmelden om mee te helpen. Dit jaar kregen we bijvoorbeeld twee aanmeldingen van medewerkers van het Koning Willem II College. We merken dat via NLdoet vaak mensen via hun werk geattendeerd worden op projecten.”

Extra geld

Niet alle projecten zijn uitgesteld. Vaak zijn dit projecten die al kunnen rekenen op een vaste poule van vrijwilligers. De Stichting Vogelweidebescherming Meierijstad is er zo een. Vanaf 1996 spant de groep zich in om de weidevogels in de regio te beschermen. 14 leden ruimen dit weekeinde tijdens NLdoet zwerfafval in het vogelweidegebied Jekschot op. Coördinator Bert de Koning windt er geen doekjes om. “Dankzij de financiële bijdrage van NLdoet kunnen we iets extra’s organiseren. Daarom sluiten we met onze stichting voor het eerst aan bij NLdoet en niet bij de landelijke actie Nederland Schoon op 21 maart.”

Leefbaarheid

De projecten én motivaties van de deelnemende clubs zijn heel verschillend. Maar er is wel een belangrijke gemene deler. “NLdoet vestigt op een leuke manier jaarlijks de aandacht op hoe belangrijk vrijwilligers zijn voor de leefbaarheid van elke buurt of kern,” vat Jan samen. Annemarie kan dat alleen maar beamen: “Zorg om het Dorp werkt al 20 jaar een het vergroten van zorg en welzijn in ons dorp. We hebben onder meer een eetpunt, prikpost, bibliotheek en uitleenpunt van medische hulpmiddelen. Alles wordt gerund door vrijwilligers die zo wezenlijk bijdragen aan de leefbaarheid van Boerdonk. Natuurlijk hopen we via deze activiteit nieuwe vrijwilligers te vinden, want die zijn altijd welkom.”

Leden van de vogelwerkgroep in het veld