Van zomerschool naar herfstschool

Skopos organiseert thuisonderwijs tijdens zomervakantie

SCHIJNDEL – De coronacrisis heeft ongetwijfeld een aantal ontwikkelingen versneld. Basisscholenstichting Skopos heeft tijdens de vakantieperiode een programma aangeboden van een soort zomerschool. Speciaal geïnstrueerde studenten bezochten leerlingen thuis met een aanbod van vooral taal- en leesactiviteiten. Ze waren ‘gewapend’ met een rugzak vol materialen, een bibliotheekpas en een laptop met leer- en oefenspelletjes.

“We hadden al een programma lopen met extra ondersteunend thuisonderwijs voor kinderen en dat hebben we vlug door kunnen schakelen naar de zomervakantie”’ licht stafmedewerker Tessa van Zadelhoff van Empel toe. “Drie studenten kwamen minstens twee keer per week bij een veertigtal gezinnen thuis. Vooral kinderen van de groepen 4 en 5 hebben gebruik gemaakt van ons aanbod. Wekelijks is er van onze organisatie een coördinator werkzaam geweest die contact onderhield met de ouders en het thuisonderwijs heeft afgestemd. De taal- en leesontwikkeling kon zo extra worden gestimuleerd en dat is erg fijn na een lange periode van lockdown en gedeeltelijke opening van de scholen.”

Steun van de overheid bij leerachterstanden

Bij het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap kunnen scholen terecht voor subsidies waarmee leerachterstanden kunnen worden ingehaald. Landelijk gezien hebben basis- en middelbare scholen 486 zomerprogramma’s uitgezet. Veel scholen besteden de invulling uit aan externe partijen, zodat eigen leraren niet te veel worden belast.

Basis- en middelbare scholen hebben inmiddels 1481 subsidieaanvragen ingediend voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s. Dat zijn niet alleen de zomerscholen, maar bijvoorbeeld ook huiswerkklassen of weekendprogramma’s.

Evaluatie en plannen voor een vervolg

Inmiddels wordt het programma dat door Skopos is aangeboden geëvalueerd. Tessa van Zadelhoff van Empel zegt bijna zeker te zijn van een vervolg. “Waarschijnlijk gaan we ook een programma voor de herfst- en kerstvakantie en voor woensdagmiddagen neerzetten”, aldus Tessa. Dat wordt dan wel aangeboden op een centrale locatie.” De verwachting is dat andere scholen in Meierijstad zullen volgen met een extra ondersteuningsprogramma.