Van varkens naar vissen…

Wethouder Goijaarts tijdens de opening van de aquaponicsboerderij in Sint-Oedenrode

SINT-OEDENRODE – De overstap van varkens naar vissen: die lijkt heel bijzonder. En dat is het eigenlijk ook wel. Maar Ton van Duijnhoven uit Sint-Oedenrode deed dat wel. Op vrijdag 20 januari opende hij zijn aquaponicsboerderij. Dat is een boerderij waar planten geteeld worden op de mest van vissen.

Van mest naar plant
De boerderij werd geopend door wethouder Jan Goijaarts. Het is de eerste Europese aquaponicsfarm die in een voormalige varkensstal gebouwd is. In twee jaar tijd werden de mestputten omgebouwd voor de plantenteelt op basis van vissenmest. Planten,zoals sla en kruiden, drijven op plateaus in water, dat bemest wordt door vissen die in andere bassins zwemmen. Bacteriële filters werken de uitwerpselen van de vissen om tot mest. Het watergebruik is 90% lager dan bij teelt op volle grond, terwijl de opbrengst 7,5 keer hoger is per vierkant meter. De productie is bij 18 oude mestputten 68 ton sla of 400.000 kroppen. Het systeem werkt circulair, zonder kunstmest, antibiotica of bestrijdingsmiddelen. Er gaat alleen water, voer en speciaal kunstlicht in. De planten en de vis, meestal forel, zijn voor de verkoop.