Van school naar woningen …

SINT-OEDENRODE – De bouw van 26 sociale huurappartementen door Woonmeij op de pek van het voormalige Fioretti College is een stap dichterbij. Het college van B&W heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan. Dit plan ligt nu voor iedereen zes weken ter inzage.

Het plan om woningen op deze plek te bouwen is al een paar jaar oud. In 2018 besloot de gemeenteraad al dat op de plek van de school aan Kasteellaan sociale woningen te bouwen. In 2019 is het schoolgebouw gesloopt

Natuur blijft
Het ontwerp voor de woningen ligt nu dus ter inzage. Belangrijk is dat de natuur voor een groot deel blijft. De bestaande bomen aan de Kasteellaan blijven. En ook het groen aan de kant van De Leeuwerik blijft bestaan. Op het terrein van de voormalige school zal ruimte komen om auto’s van bewoners en bezoekers te parkeren.