Van samenleving naar samen leven

Dorpscentrum De Schakel Wijbosch

MEIERIJSTAD – Zoveel mensen, zoveel (woon)wensen… In Meierijstad is een groot gebrek aan betaalbare woningen die aansluiten bij de woonwensen van inwoners. Maar gelukkig zijn er een heleboel kleinschalige initiatieven van mensen die hun woondroom waar maken. Toch blijft het een flinke uitdaging om de kleinere kernen leefbaar te houden vanwege de vergrijzing. Toch kan die vergrijzing ook een kracht zijn. Dat bewijst dorpscentrum De Schakel in Wijbosch.

Kleine kernen zijn vaak hechte gemeenschappen met een actief verenigingsleven. Dat geldt zeker voor Wijbosch. Het gemeenschapshuis werd intensief benut door jong én oud, maar was ruim tien jaar geleden wel aan een ingrijpende renovatie of nieuwbouw toe. Een mooi moment om het anders te gaan doen. In 2013 ging een nieuw gemeenschapshuis open. De Schakel kreeg een bijzondere plek midden in verpleeghuis St. Barbara.

Betrokken blijven

De laatste jaren komt de samenleving steeds nadrukkelijker de verpleeghuizen of woonzorgcentra in. Maar in 2013 was dit nog vrij uniek, herinnert Henri van Boxmeer, directeur cluster Schijndel bij Laverhof, zich.

“Toch wilden we heel graag dat De Schakel in St. Barbara kwam. Bewoners van St. Barbara willen we zoveel mogelijk betrekken bij de activiteiten in het dorp. Vaak kunnen ze niet goed meer op pad of naar buiten. Dan is het in mijn ogen heel logisch om de samenleving naar binnen te halen. Bewoners kunnen misschien niet altijd meer evengoed meedoen, maar ze genieten wel enorm van de levendigheid die het gemeenschapshuis met zich meebrengt. Er valt vaak iets te zien en te beleven in en om het gemeenschapshuis. Zo blijven ze betrokken bij de maatschappij en het dorpsleven.”

Dé ontmoetingsplek

Toch was niet iedereen meteen enthousiast over het plan om het gemeenschapshuis in het verpleeghuis te vestigen. Van Boxmeer: ”Dat was ook wel begrijpelijk, want het was best een grote verandering. Veel clubs waren gehecht aan het oude gemeenschapshuis. Ze wilden niet verliezen wat ze al hadden. De dorpsraad omarmde het plan wél meteen en heeft samen met ons het plan voor De Schakel ontwikkeld. Natuurlijk is daarbij goed geluisterd naar de wensen van de verenigingen. Er is extra goed gekeken naar goede voorzieningen en we gaven de garantie dat alle activiteiten gewoon ook in het nieuwe dorpshuis door konden gaan. Dat zorgde er ook voor dat het draagvlak steeds groter werd. Nu, na bijna 8 jaar, heeft iedereen het over ons dorpshuis. Het is uitgegroeid tot dé ontmoetingsplek in Wijbosch waar jong en oud met veel plezier naar toe gaat.”

Samen leven

De Schakel is niet de enige manier waarop bewoners van St. Barbara betrokken worden bij het dorp. Bassischool De Regenboog zit namelijk naast het verpleeghuis. “De kinderen uit de onderbouw spelen in onze binnentuin. Vanuit hun kamers en de gemeenschappelijke huiskamers kunnen onze bewoners genieten van ‘dat jonge spul’.” vertelt Henri van Boxmeer.

“In de winter, zoals nu, kunnen ze de kinderen zien sneeuwballen gooien en een sneeuwpop maken. Maar ook op andere manieren komen onze bewoners en de kinderen met elkaar in contact. De leerlingen doen bij ons in huis regelmatig activiteiten met de ouderen. Daar genieten we allemaal van. De ouderen vertellen bijvoorbeeld hoe het vroeger ging. Kinderen vinden dat heel interessant om te horen! Het mooie is dat we zo op een heel natuurlijke manier jong en oud in contact brengen met elkaar. Dat leidt tot meer begrip, maar vooral tot ongedwongen sociaal contact. Dat vind ik de belangrijkste sleutel om een kleine kern leefbaar te houden. We hopen dat we na corona alle activiteiten weer snel kunnen oppakken.”

De bewoners van St. Barbara genieten van de sneeuwpret van het 'jonge spul'.
Fotograaf: Laverhof

Dé ontmoetingsplek

Toch was niet iedereen meteen enthousiast over het plan om het gemeenschapshuis in het verpleeghuis te vestigen. Van Boxmeer: ”Dat was ook wel begrijpelijk, want het was best een grote verandering. Veel clubs waren gehecht aan het oude gemeenschapshuis. Ze wilden niet verliezen wat ze al hadden. De dorpsraad omarmde het plan wél meteen en heeft samen met ons het plan voor De Schakel ontwikkeld. Natuurlijk is daarbij goed geluisterd naar de wensen van de verenigingen. Er is extra goed gekeken naar goede voorzieningen en we gaven de garantie dat alle activiteiten gewoon ook in het nieuwe dorpshuis door konden gaan. Dat zorgde er ook voor dat het draagvlak steeds groter werd. Nu, na bijna 8 jaar, heeft iedereen het over ons dorpshuis. Het is uitgegroeid tot dé ontmoetingsplek in Wijbosch waar jong en oud met veel plezier naar toe gaat.”

Samen leven

De Schakel is niet de enige manier waarop bewoners van St. Barbara betrokken worden bij het dorp. Bassischool De Regenboog zit namelijk naast het verpleeghuis. “De kinderen uit de onderbouw spelen in onze binnentuin. Vanuit hun kamers en de gemeenschappelijke huiskamers kunnen onze bewoners genieten van ‘dat jonge spul’.” vertelt Henri van Boxmeer. “In de winter, zoals nu, kunnen ze de kinderen zien sneeuwballen gooien en een sneeuwpop maken. Maar ook op andere manieren komen onze bewoners en de kinderen met elkaar in contact. De leerlingen doen bij ons in huis regelmatig activiteiten met de ouderen. Daar genieten we allemaal van. De ouderen vertellen bijvoorbeeld hoe het vroeger ging. Kinderen vinden dat heel interessant om te horen! Het mooie is dat we zo op een heel natuurlijke manier jong en oud in contact brengen met elkaar. Dat leidt tot meer begrip, maar vooral tot ongedwongen sociaal contact. Dat vind ik de belangrijkste sleutel om een kleine kern leefbaar te houden. We hopen dat we na corona alle activiteiten weer snel kunnen oppakken!”